Impact: Back to the Future of Mobility

To była podróż w przyszłość. Organizatorzy Impact mobility rEVolution’18 zafundowali nam dwa inspirujące dni z międzynarodowymi prelegentami. Na scenie o technologiach aut przyszłości opowiadał w naszym imieniu jeden z managerów Advanced Engineering z Centrum Technicznego Aptiv w Krakowie.

2000 uczestników, 150 prelegentów na dwóch scenach oraz niezliczone rozmowy i spotkania biznesowe. W centrum technologie, które zadecydują o tym jak będziemy przemieszczać się w przyszłości. Dlatego nie mogło nas tam zabraknąć. Uczestnicy konferencji usłyszeli m.in. o kulisach projektu SIMUSAFE i o tym, jak w krakowskim ośrodku B+R Aptiv pracujemy nad projektowaniem algorytmów wielodomenowej fuzji danych oraz modelowaniem zachowania uczestników ruchu.

Aptiv podczas Impact'18
Bezpieczniejsza przyszłość

W ramach projektu SIMUSAFE Aptiv wraz z piętnastoma innymi partnerami przeprowadza badania nad zachowaniem ludzi w miejskim ruchu drogowym. Główne wyzwanie? Sprawić, by zachowanie ochotników w wirtualnej rzeczywistości odzwierciedlało ich realne odruchy na prawdziwych drogach. Projekt podzielony jest na trzy etapy. W pierwszym cyklu badań środowisko symulacyjne jest kalibrowane na podstawie danych zebranych z prawdziwych dróg. Zespół Advanced Engineering w krakowskim Centrum Technicznym Aptiv przygotował urządzenie pozwalające na rejestrację do chmury danych o zachowaniu kierowcy, stanie samochodu i aktualnych warunkach drogowych. W takie urządzenia zostały wyposażone samochody ochotników poruszających się po ulicach Rzymu oraz miasta Burgos w Hiszpanii, w którym sieć drogowa charakteryzuje się dużą ilością rond. W drugim etapie nasi inżynierowie przeprowadzą testy, podczas których ochotnicy wykonają te same scenariusze drogowe na torze testowym oraz w wirtualnej rzeczywistości. Badania w trzecim cyklu będą już wyłącznie oparte o symulacje. W ich trakcie zbadany zostanie wpływ warunków utrudniających właściwą ocenę ryzyka, jak zmęczenie i stresu. Projekt SIMUSAFE uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 na rzecz badań i innowacji.

Chciałbyś pracować w zespole SIMUSAFE? Dołącz do nas!

Story Attachments (2)

Be part of the journey.

Want to do more than just imagine the ways our world will move tomorrow. Here’s your opportunity. Join the technology company that’s transforming the future of mobility today.

Our Journey