Kolejne spotkanie z Amerykańską Izbą Handlową

W Aptiv jesteśmy przekonani, że każda merytoryczna dyskusja dotycząca aktualnych problemów związanych z gospodarką jest ważna. Kiedy więc otrzymaliśmy zaproszenie od AmCham do wspólnej dyskusji na płaszczyźnie biznesu oraz przedstawicieli amerykańskiego Senatu wiedzieliśmy, że spotkanie będzie owocne. Tematy poruszane podczas debaty dotyczyły między innymi aktualnych problemów przed którymi stoją dziś amerykańskie firmy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, lokalnych i europejskich kwestii regulacyjnych oraz prognoz i oczekiwań na przyszłość w kwestii wpływu Brexitu.

Więcej szczegółów dotyczących spotkania znajdziecie tutaj

Be part of the journey.

Want to do more than just imagine the ways our world will move tomorrow. Here’s your opportunity. Join the technology company that’s transforming the future of mobility today.

Our Journey