Kolejna duża inwestycja w Krakowie - rozpoczęcie budowy Smartracka

Trzy lata temu podjęliśmy decyzję o dalszym rozwoju naszego Centrum R&D w Krakowie poprzez rozbudowę infrastruktury, która umożliwia opracowywanie aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa pojazdów. Głównym założeniem było stworzenie wewnętrznej drogi z oznakowaniem i polami manewrowymi do kalibracji systemów autonomicznych.

To był czas pełen wyzwań, ale nasza pasja do wyników każdego dnia motywowała nas do ciężkiej pracy. Na początku 2018 r. złożyliśmy wniosek o dotację z UE w ramach Programu POIR. Już we wrześniu tego samego roku podpisaliśmy umowę z Ministerstwem na projekt o nazwie SMARTRACK - Infrastruktura badawcza dla systemów stosowanych w pojazdach autonomicznych ” i uzyskaliśmy wsparcie w wysokości ponad 5 mln PLN.

Jesteśmy niezwykle dumni, że po tych 3 latach niezwykle intensywnej pracy możemy w końcu powiedzieć: udało się nam i rozpoczynamy budowę!

fastrack-krakow-2

Story Attachments (2)

Be part of the journey.

Want to do more than just imagine the ways our world will move tomorrow. Here’s your opportunity. Join the technology company that’s transforming the future of mobility today.

Our Journey