Wyjątkowa praca dyplomowa w Aptiv Gdańsk

W ramach współpracy gdańskiego zakładu Aptiv z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, w zainicjowaliśmy program umożliwiający studentom tego wydziału prowadzenie badań do studenckich projektów grupowych oraz prac dyplomowych.

Mamy już wymierny efekt tych działań - w grudniu 2020 dobiegła końca realizacja pierwszej pracy dyplomowej związanej z opracowaniem automatycznego systemu do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

Odbywający w naszym zakładzie praktykę dyplomową student we współpracy z zespołem naszych pracowników zaprojektował, zbudował i przetestował urządzenie do wykonywania tych pomiarów w warunkach produkcyjnych. Oprócz optymalizacji urządzenia (układu elektronicznego), praktykant przygotował jego oprogramowanie, a następnie przeprowadził weryfikację, czy urządzenie ma wystarczającą dokładność i rozdzielczość do pomiarów jakości powietrza na hali produkcyjnej.

Przygotowane urządzenie to prototyp, który może być nadal udoskonalany, multiplikowany (aby stworzyć w pełni automatyczną sieć pomiarową na terenie naszego zakładu), a zależnie od zastosowanej liczby czujników, poza zanieczyszczeniami, temperaturą i wilgotnością, może mierzyć także stężenie np. CO2. Dużą wartością jest też przygotowane przez praktykanta oprogramowanie kontrolujące pracę zastosowanych czujników, pozwalające na komunikację urządzenia przez interfejs bluetooth, co daje możliwość zbierania i wizualnego prezentowania danych pomiarowych za pomocą smartfonu.

W grudniu odbyło się oficjalne podsumowanie efektów pracy naszego studenta, który w obecności kilku menedżerów firmy przeprowadził pokaz działania urządzenia oraz przekazał egzemplarz pracy dyplomowej na ręce Dyrektora Zakładu.

Dużą radością jest dla nas to, że mogliśmy jako firma podjąć tę współpracę. Dziękujemy osobom szczególnie zaangażowanym ze strony Aptiv. Jesteśmy też wdzięczni władzom Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej za otwartość na naszą dalszą współpracę.

 

Story Attachments (2)

Be part of the journey.

Want to do more than just imagine the ways our world will move tomorrow. Here’s your opportunity. Join the technology company that’s transforming the future of mobility today.

Our Journey