Wuppertal - Masthead

Procedury bezpiecznej pracy

Pobierając te zasoby, w imieniu swoim i swojego pracodawcy, potwierdzasz powyższe oraz to, że Aptiv nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek okoliczności wynikające z przyjęcia lub nieprzyjęcia albo powiązane z przyjęciem lub nieprzyjęciem jakichkolwiek praktyk lub procedur opisanych w Procedurach bezpiecznej pracy Aptiv.

Dowiedz się więcej na naszej stronie o COVID-19