Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztató rólunk

Az Aptiv Global Operations Limited és kapcsolt vállalkozásai (“Aptiv”) mint adatkezelő elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága mellett. “A kapcsolt vállalkozások köre” magában foglalja az Aptiv Global Operations Limited által ellenőrzött, vele közös irányítás alatt álló vagy az Aptiv Global Operations Limitedet irányító valamennyi szervezetet, feltéve, hogy az irányítás az adott szervezet szavazati jogot biztosító részvényei vagy tőkéje több mint 50%-ának közvetlen vagy közvetett irányítását, illetve tulajdonlását jelenti. Az Aptiv Global Operations Limited egy Írországban bejegyzett vállalat, amelynek bejegyzett székhelye a következő: 5 Hanover Quay, Grand Canal Dock, Dublin, D02 VY79, Írország.

 

Adatvédelmi nyilatkozat hatálya

Az Aptiv elkötelezett az Ön személyes adatainak (Személyes információinak) védelme és biztonsága mellett.

Az Aptiv weboldal az egyik elsődleges kommunikációs csatornánk, ahol tájékoztatást nyújtunk vállalatunkról, termékeinkről, programjainkról és szolgáltatásainkról. Az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik minden olyan esetre, amikor Ön ellátogat az Aptiv.com weboldalra, beleértve azt is, ha az oldalra irányítják, vagy ha az oldalon keresztül kapcsolatba lép velünk megjegyzéssel, kéréssel vagy ügyfélszolgálati megkereséssel. Ennek az oldalnak a használatával, az ahhoz való hozzáféréssel és a velünk való kapcsolatfelvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön Személyes adatait a jelen nyilatkozatban leírt módon kezeljük. Fontos, hogy elolvassa az adatvédelmi nyilatkozatot, és tájékozódjon arról, hogyan és mire használjuk adatait. Ha kérdése van a nyilatkozattal vagy Személyes adatai kezelésével kapcsolatban, illetve ha az adatokhoz való/fogyasztói hozzáférés kapcsán fordul felénk kérelmével, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail-címen: itt.

Az Öntől begyűjtött egyéb Vállalati webhelyekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal vagy mobilalkalmazásokkal kapcsolatos Személyes adatokra (beleértve azokat is, amelyeket a vállalatcsoport tagjai bocsátottak az Ön rendelkezésére) eltérő Adatvédelmi nyilatkozatok vonatkozhatnak. Fontos, hogy elolvassa ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot minden egyéb Adatvédelmi nyilatkozattal és egyéb Értesítéssel együtt, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátunk.


Az általunk feldolgozott Személyes adatok típusai 

Személyes adatnak minősül minden olyan, adott személyre vonatkozó információ, amely alapján az adott személy azonosítható. 

Amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat vagy Aptiv-termékeket vásárol, az alábbi Személyes adatait gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel: 

 • Azonosítási és kapcsolattartási információ, – például utónév, családi név, felhasználónév vagy egyéb hasonló azonosító; megnevezés, cég/szervezet neve, munkakör, születési dátum, postai cím, egyedi személyes azonosító, online azonosító/IP-cím, fióknév, aláírás,  jelszó, jellemzők vagy leírás, cím, telefonszám,
 • Fizetési információ – név, bankszámlaszám, hitel/bankkártya száma, kártya kibocsátója és kártya típusa, kártya lejárati dátuma, CVV-kód, egyéb pénzügyi adatok és számlázási cím.
 • A különféle védett besorolást élvező jellemzők/az érzékeny személyes adatok speciális kategóriái – az Ön egészségi állapotára vonatkozó információk, beleértve betegségeit is, amennyiben ezekről tájékoztat minket, hogy figyelembe tudjuk venni, amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat, beleértve az egyenlőségi jogszabályok szerinti kötelezettségeink teljesítését is; genetikai adatok; etnikai/faji hovatartozás; politikai vélemény; vallási/filozófiai meggyőződés; szexuális élet/orientáció; szakszervezeti tagság; bevándorlási információk; biometrikus adatok; bűnügyi adatok; gyermekek’adatai és pontos földrajzi helymeghatározás,     
 • Kereskedelmi vásárlási és rendelési információk – például az Önhöz kapcsolódó fizetésekre vonatkozó adatok, valamint a tőlünk vásárolt, beszerzett vagy fontolóra vett termékek és szolgáltatások egyéb adatai, illetve egyéb vásárlási vagy fogyasztási előzmények vagy tendenciák,
 • Preferenciaadatok – például fiókbeállításai, valamint a tőlünk és a Harmadik felektől érkező marketing- és kommunikációs üzenetek fogadásával kapcsolatos érdeklődése és preferenciái, 
 • Internetes vagy más elektronikus hálózati tevékenység – például IP-cím, az Ön bejelentkezési adatai, a böngésző típusa és verziója, az időzóna beállítása és helye, a böngésző plugineinek típusa és verziója, az operációs rendszer és platform, valamint a weboldal eléréséhez használt eszközök egyéb adatai.         
 • Pontos földrajzi helymeghatározásra alkalmas adatok – mint például az általános helymeghatározási információk megadása valamelyik alkalmazásunk használata során.  
 • Hang, elektronikus, vizuális, termikus, szaglásalapú vagy hasonló információ – Rögzített képi adatok biztonsági, egészségügyi és biztonsági, eseménnyel kapcsolatos, vagy termékfejlesztési célokból,      
 • Interakciós és használati adatok – amikor kapcsolatba lép velünk, rögzítjük a megkeresés részleteit (például telefonhívások, e-mailes és nyomtatott levelezés, valamint a weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink használatára vonatkozó információk). Ha Ön panaszt tesz, akkor a panasszal kapcsolatos adatokat is feldolgozzuk. 
 • Kötelező adatok – olyan adatok, amelyek gyűjtése kötelező számunkra az üzleti tevékenységünkre vonatkozó jogi és szabályozási kötelezettségnek való megfelelés miatt.                                              


Hogyan jutunk hozzá Személyes adataihoz

Csak a meghatározott és jogszerű cél teljesítéséhez szükséges minimális mennyiségű Személyes adatot gyűjtünk, dolgozunk fel, tárolunk vagy osztunk meg. 

Az Öntől szerzett személyes adatok a velünk folytatott interakcióitól függenek. Adataihoz közvetlenül vagy közvetve is hozzájuthatunk.

Közvetlenül akkor, amikor Ön:

 • Felhasználói fiókot hoz létre a weboldalunkon,
 • Feliratkozik szolgáltatásainkra, termékeinkre vagy kiadványainkra, illetve jelzi felénk erre vonatkozó igényét,
 • Megvásárolja vagy használja termékeinket és szolgáltatásainkat,
 • Kitölti a weboldalunkon található adminisztratív célú űrlapjainkat, vagy más módon veszi fel velünk a kapcsolatot,
 • Az adatokat a termék- és szolgáltatásfejlesztés során rögzítjük (ami magában foglalhat utcaképi adatokat vagy nyilvános helyeken gyűjtött videóadatokat is),
 • Ön további levelezés jellegű kapcsolattartást kér tőlünk, vagy levelet küld nekünk postai úton, telefonon, e-mailben vagy más módon.
 • Termékmintát kér tőlünk,
 • Bizonyos releváns marketingüzenetek küldését kéri tőlünk,
 • Versenyen, promócióban vagy felmérésben vesz részt,
 • Visszajelzést küld,
 • Termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó kutatási és fejlesztési tevékenységben vesz részt,


Közvetlenül
, az alábbi módon:

 • Cookie-k, szervernaplók és más hasonló technológiák által a weboldalunkon (automatikusan gyűjthetünk Technikai adatot eszközéről, böngészési tevékenységéről és szokásairól, az Ön által kiválasztott cookie-k alapján. Tekintse meg cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat a további részletekért,
 • A weboldalunk technológiájának interakciója révén az Ön böngészőjével vagy eszközeivel kapcsolatban,
 • Harmadik felek, például Analitikai szolgáltatók által szolgáltatott Technikai adatok által.


A Személyes adatai gyűjtésének a célja

Az alábbi célokra gyűjthetünk Önről Személyes adatokat:

 • Az Ön személyes azonosítása vagy személyazonosságának ellenőrzése,
 • Áruink vagy szolgáltatásaink megrendelésének feldolgozása,
 • A szolgáltatásaink/termékeink Önhöz való eljuttatása,
 • A termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó garanciák regisztrálása és feldolgozása,
 • A termékeink és szolgáltatásaink fizetésének megkönnyítése,
 • Az Ön által kért tranzakciók végrehajtása,
 • A termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó kérdéseinek megválaszolása,
 • Annak elősegítése, hogy regisztráljuk Önt bizonyos regisztrációt igénylő termékekre, eseményekre vagy szolgáltatásokra,
 • Weboldalaink és vállalatunk működtetése és védelme, – beleértve a hibaelhárítást, a rendszerkarbantartást, a támogatást, a jelentéseket és az adatok tárolását,
 • Üzleti elemzések elvégzése vagy más olyan cél, amely segít vállalatunk, weboldalaink, termékeink és szolgáltatásaink minősége javításában (beleértve az új termékeket és szolgáltatásokat, valamint a jövőbeni innovációkat); ilyen például weboldalaink az Ön preferenciáihoz vagy érdeklődési köréhez való igazítása.
 • A hatályos jogszabályok és szabályozások figyelembe vételével az Ön számára érdekes termékeink és szolgáltatásaink értékesítése. Bármikor ingyenesen lemondhatja az e-mailben küldött marketingközleményeket; ehhez használja a “leiratkozás” linket, amelyet megtalál minden, tőlünk kapott e-mailes marketinganyagban, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot itt.
 • Az Ön vásárlási preferenciáival kapcsolatos kutatási és elemzési célok, amelyek segítségével beazonosíthatjuk az Ön igényeinek leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat, és kialakíthatjuk ennek megfelelően marketing- és reklámüzeneteinket,
 • Csalás, szellemi tulajdonjogok megsértése, felhasználási feltételeink megsértése, törvénysértések vagy az eszközeinkkel való egyéb visszaélések felderítése, megelőzése és az azokra való reagálás érdekében,
 • A régiónként eltérő szabályozási, törvényi vagy jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés (például adózás, bűnüldözési irányelvek, bírósági végzések, idézések stb.),
 • A fenti célokkal összefüggő vagy azokhoz kapcsolódó bármely cél teljesítése,
 • Egyéb olyan célok, amelyekről a gyűjtéskor külön értesítést adunk, vagy amelyeket jogszabály egyébként engedélyez vagy előír.

Amennyiben a jogszabályok megengedik, a weboldalainkon keresztül gyűjtött információkat összekapcsolhatjuk az Önről tárolt egyéb információkkal (például a termékeink és szolgáltatásaink használatára vonatkozó információkkal), hogy amikor kapcsolatba lép velünk, jobb és egységesebb ügyfélélményt nyújthassunk Önnek, illetve a jelen nyilatkozatban meghatározott egyéb célok eléréséhez.


Az Ön Személyes adatai feldolgozásának jogi alapja

A hatályos jogszabályok szerint minden olyan folyamatnak, amely Személyes adatokat érint, rendelkeznie kell ‘jogi alappal’. A megfelelő jogi alap azonosítása segít annak biztosításában, hogy a Személyes adatok felhasználása a hatályos jogszabályokkal összhangban történjen. 

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogi alapunk a feldolgozás céljának és az érintett adatok típusának megfelelő. Személyes adatait akkor dolgozzuk fel, ha ez szükséges az alábbiakhoz: 

 • Egy olyan szerződés teljesítése, vagy egy olyan szerződés megkötésének előkészítése, amelyben Ön szerződő fél,
 • Szervezetünk jogi és megfelelési kötelezettségeinek teljesítése, beleértve a jogi igények előterjesztését, gyakorlását vagy védelmét,
 • Olyan feladatok elvégzése, amelyekhez Ön hozzájárulását adta,
 • Olyan feladatok elvégzése, amelyek a mi vagy egy Harmadik fél jogos érdekeit szolgálják,
 • Az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme,
 • Közérdekű feladat ellátása.


Hogyan használjuk fel a kifejezetten érzékeny személyes adatokat, illetve a feldolgozás jogi alapja

Az Ön joghatóságától függően az érzékeny személyes adatok egyes különleges kategóriáinak felhasználása további jogi védelem alatt áll, és csak a szükséges és jogilag megengedett mértékben vagy kivételes körülmények között dolgozható fel. 

Ez magában foglalja a következőkkel kapcsolatos Személyes adatokat: egészségügyi állapot, genetika, etnikai/faji hovatartozás, politikai vélemény, vallási/filozófiai meggyőződés, szexuális élet/orientáció, szakszervezeti tagság, bevándorlási információ, biometrikus adatok, bűnügyi adatok, gyermekek adatai); ezek mind magasabb szintű védelmet igényelnek. Egyes joghatóságoknál az Érzékeny személyes adatok közé tartozhatnak az alábbiak: Bűnügyi információk; gyermekek adatai; nemzeti/kormányzati azonosító (pl. társadalombiztosítási szám, jogosítvány, állami személyazonosító igazolvány vagy útlevél száma); számla bejelentkezési adata, pénzügyi számla, bankkártya vagy hitelkártya száma bármilyen szükséges biztonsági vagy hozzáférési kóddal, jelszóval vagy a fiókhoz való hozzáférést lehetővé tevő hitelesítő adatokkal együtt; pontos földrajzi helymeghatározás.

Ilyen jellegű Személyes adatokat csak bizonyos korlátozott körülmények között dolgozhatunk fel. Ezen adatok feldolgozásának jogi alapja a joghatóságtól és a feldolgozás céljától függően változik: alapulhat az Ön kifejezett hozzájárulásán, illetve történhet, ha jogi kötelezettségeinknek kell eleget tennünk, ha jogi igényekkel kapcsolatban, illetve ha közérdekből van rá szükség. Ritkább esetben akkor is feldolgozhatunk ilyen típusú adatokat, ha ez az Ön (vagy valaki más érdekeinek) védelme érdekében történik, és Ön nem képes beleegyezését adni; vagy ha Ön már nyilvánosságra hozta ezt az információt.

Felhasználhatjuk az Ön fizikai vagy mentális egészségi állapotára, illetve esetleges rokkantsági státuszára vonatkozó információkat az Ön egészségének és biztonságának biztosítása érdekében, amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat, vagy azért, hogy biztosítsuk: megfelelünk az egyenlőségre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak. teljesítésekor. Az Ön érzékeny személyes adatait nem használjuk fel olyan további célokra, amelyek összeegyeztethetetlenek a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt célokkal, kivéve, ha Önnek értesítést küldünk ezekről a további célokról.


Kaliforniai üzleti kapcsolattartási információk (California Business Contact)

Ha Ön kaliforniai lakos, és az Ön Személyes adatait elérhetőségi adatok formájában megkapjuk üzleti eseményeken, például egy üzleti találkozó részeként (esetleg névjegykártyák cseréjével) vagy bármilyen más együttműködési forma részeként, az Ön elérhetőségi és üzleti adatait felhasználhatjuk üzleti kapcsolattartásra. Ebből a célból az Ön elérhetőségi adatait felvehetjük belső adatbázisunkba. A California Privacy Rights Act adatvédelmi előírásaival módosított California Consumer Privacy Act adatvédelmi törvényének (a továbbiakban együttesen: “CCPA”) értelmében Önt adatvédelmi jogok illetik meg az üzleti kapcsolattartáshoz kapcsolódó személyes adatok tekintetében.

Az adatkezelési tevékenység a következő adatkategóriákra terjedhet ki:

 A fenti adatok feldolgozásának alapja a jogos üzleti érdekünk. Jogos gazdasági érdekünk fűződik ahhoz, hogy a kapcsolatot a kezdeti kontextuson túl is fenntartsuk, felhasználjuk őket üzleti kapcsolat kialakítására és fejlesztésére, valamint az érintett felekkel való kapcsolattartásra.

Az ilyen üzleti kapcsolattartási adatokat az Önnel folytatott e-mailes kommunikációnk részeként is feldolgozhatjuk, illetve tipikus üzleti szoftverekben tárolhatjuk, akár központilag, akár az alkalmazottaink elektronikus eszközein. 

Nem értékesítjük és nem osztjuk meg az érintettek’/fogyasztók’ CCPA definíciója szerint Személyesnek minősülő adatait; az elmúlt tizenkét (12) hónapban nem értékesítettünk és nem “osztottunk” meg semmilyen, CCPA definíciója szerint Személyesnek minősülő adatot.


Automatikus döntéshozatal

Automatikus döntéshozatal akkor történik, amikor egy elektronikus rendszer Személyes információkat használ fel egy emberi beavatkozás nélküli döntés meghozatalakor.
Önnel kapcsolatban nem hoznak olyan kizárólag automatizált alapú döntést, amely jelentős hatást gyakorolna Önre, kivéve, ha erre törvényes alapunk van, és erről értesítettük Önt.


Marketing

Felvehetjük Önnel a kapcsolatot postai úton, e-mailben, telefonon vagy a közösségi médiában termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, valamint más olyan eseményekkel kapcsolatban, amelyek érdekelhetik Önt.

Ön jogosult arra, hogy Személyes adatainak direkt marketing célú felhasználásának leállítását kérje. Ha élne ezzel a joggal, kattintson a „leiratkozás” lehetőségre a kapott e-mail alján, vagy jelezze igényét az alábbi link segítségével itt.


Adatok megosztása

Akkor osztjuk személyes adatait Harmadik féllel vagy hozzuk nyilvánosságra számára, ha ez az Önnel kötött szerződésünk teljesítéséhez szükséges, ha ehhez egyéb jogos érdekünk fűződik, vagy ha ezt jogszabály írja elő.

Az Ön adatait megadhatjuk megbízható Harmadik fél szolgáltatókkal. Személyes adatait más Harmadik félnek is megadhatjuk, például jogszabályban foglalt feladataink kapcsán, szabályozó hatósággal, illetve a jogszabályoknak való megfelelés céljából.

Minden Harmadik fél szolgáltató köteles kellő biztonsági intézkedéseket tenni az Ön Személyes adatainak védelmében a tevékenységükhöz kapcsolódó kockázatok alapján, beleértve a hozzáférés megfelelő szabályozását is. Kizárólag a mi utasításaink alapján dolgozzák fel az Ön Személyes adatait, titoktartási kötelezettség terhe alatt. A Harmadik féltől megköveteljük, hogy tartsák tiszteletben az Ön adatainak biztonságát, és azokat a jogszabályoknak megfelelően kezeljék.


Határokon átnyúló adattovábbítás

Előfordulhat, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően nemzetközi határokon átnyúlóan is továbbítanunk kell az Ön személyes adatait. Kellő biztonsági intézkedéseket teszünk a cégcsoportunk vállalatainál, a szolgáltatóknál, a velünk szerződésben álló felekkel, a forgalmazóknál, üzleti partnereinknél és ügynökeinknél azért, hogy a Személyes adatok nemzetközi továbbításához is megfelelő adatvédelmet biztosítsunk.
Megtesszük a megfelelő Szerződéses, Technikai és Szervezeti intézkedéseket, és szükség szerint Átviteli hatásvizsgálatokat végzünk, hogy megvédjük az Ön személyes adatait és jogait. Nemzetközi adattovábbítás esetén betartjuk a hatályos jogszabályok által előírt követelményeket, beleértve az olyan biztosítékokat, mint például az általános szerződési feltételek (Standard Contractual Clauses – SCC), amennyiben szükséges, pl. az uniós személyes adatok EU-n kívüli (és a megfelelő védelmet nyújtónak ítélt területekre) továbbítása esetén, a GDPR 46. cikkének (2) bekezdésével összhangban. Ha további információkat szeretne kapni a Személyes adatainak védelme érdekében alkalmazott lépésekről, kapcsolatba léphet velünk a jelen Adatvédelmi nyilatkozat végén található elérhetőségen.


Személyes adatok megőrzése

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg az a gyűjtés céljának/céljainak teljesítéséhez szükséges, vagy ameddig a jogszabály előírja. Személyes adatait a hatályos jogszabályoknak, valamint az Adatmegőrzési szabályzatunknak és Ütemtervünknek megfelelően őrizzük meg. Egyébként igyekszünk naprakészen tartani a fájljainkat, és megteszünk minden ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy eltávolítsuk azokat a Személyes adatokat, amelyek már nem relevánsak a gyűjtésük céljai szempontjából.

Bizonyos esetekben biztosíthatjuk az Ön Személyes adatainak anonimitását, hogy azok a továbbiakban ne legyenek Önhöz köthetők; ilyen esetekben az adatokat az Ön értesítése nélkül is felhasználhatjuk.  


Személyes adatok biztonsága és védelme

Az Aptiv elkötelezett az Ön Személyes adatai biztonsága és védelme mellett irányítási rendszere, irányelvei és folyamatai segítségével, illetve külön Adatvédelmi és biztonsági csapattal rendelkezik a kockázatok kezelésére és az ellenőrzések végrehajtásához. Megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk azért, hogy megvédjük az Ön Személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, másolástól, módosítástól, közzétételtől, megsemmisítéstől és átalakítástól. A Személyes adatok gyűjtése és kezelése során betartjuk az Adatvédelem és az adatbiztonság legfontosabb alapelveit, nevezetesen: elszámoltathatóság; jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság; adatminimalizálás; célhoz kötöttség; tárolás korlátozása; a Személyes adatok bizalmas jellegének, integritásának és pontosságának megfelelő kezelése.


Az érintettek jogai az Ön Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban

A hatályos jogszabályokkal összhangban, bizonyos körülmények között Önt a következő jogok illetik meg az Ön Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban:

 • A Személyes adatokhoz való hozzáférés kérésének joga.
 • A tájékoztatáshoz való jog az Ön adatainak feldolgozásáról.
 • Az Önről tárolt Személyes adatok helyesbítésének/kiigazításának kéréséhez való jog.
 • A Személyes adatok törlésének/visszavonhatatlan törlésének kéréséhez való jog.
 • A Személyes adatok feldolgozása megtiltásának joga.
 • A személyes adatok feldolgozása korlátozásához való jog.
 • A jog, hogy kérje az Ön Személyes adatainak egy másik fél részére történő továbbítását.
 • A Személyes adatok értékesítése megtiltásának joga.
 • A megkülönböztetésmentességhez való jog az Ön jogainak gyakorlása során.
 • A nyilvánosságra hozatali kérelemhez való jog az alábbiak kapcsán: az összegyűjtött információk kategóriái; a források, honnan az adatokat gyűjtöttük; a gyűjtés kereskedelmi célja; azon Harmadik felek kategóriái, akikkel megosztottuk az információkat; az üzleti célokból nyilvánosságra hozott információk kategóriái és az Önről értékesített információk kategóriái.
 • Jogában áll bármikor visszavonni hozzájárulását, amennyiben Ön azt megadta Személyes adatainak meghatározott célú gyűjtéséhez, feldolgozásához vagy továbbításához.


A jogainak gyakorlása

Jogait online űrlapunk segítségével gyakorolhatja itt. Egyes joghatóságok esetén Ön kijelölhet egy meghatalmazottat is, aki az Ön nevében kérelmet nyújthat be. Az Érintettek jogaira vonatkozó kérelmek válaszideje az Ön joghatóságától és a hatályos jogszabályoktól függően változik. Ha több időre van szükségünk ahhoz, hogy megválaszoljunk a Kérelmét, erről tájékoztatni fogjuk Önt.

Személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy bármely más joga gyakorlásáért) nem kell díjat fizetnie. Azonban ésszerű díjat számíthatunk fel, ha a hozzáférés iránti kérelme megalapozatlannak vagy túlzott mértékűnek tekinthető. Ilyen esetben alternatívaként megtagadhatjuk a kérése teljesítését.

Amikor ezen jogait gyakorolja, és kérelmet nyújt be felénk, akkor előfordulhat, hogy mi vagy partnereink specifikus információt kérnek Öntől személyazonossága és az információhoz való hozzáférési jogának (vagy bármely más jogának) igazolásához. Személyazonossága ellenőrzéséhez megkérjük Önt, hogy a szabvány hitelesítési eljárásokon keresztül hitelesítse személyazonosságát.  Elkérhetjük például e-mail-címét, az Ön által korábban megrendelt termékeink és szolgáltatásaink rendelési számát, a vásárláshoz használt hitel/bankkártya, vagy bankszámlaszám utolsó négy számjegyét, illetve a tőlünk történő utolsó vásárlás dátumát. Harmadik féltől származó ellenőrzési megoldást is igénybe vehetünk az Ön személyazonosságának ellenőrzésére. Ezek további biztonsági intézkedések azért, hogy a Személyes adatok ne kerüljenek olyan személyhez, akinek nincs joga hozzájuk.

Amikor Ön gyakorolja jogait, semmilyen módon nem fogjuk Önt hátrányosan megkülönböztetni.  Nem tagadjuk meg például Öntől áruinkat és szolgáltatásainkat, nem számítunk fel Önnek más árat vagy külön díjakat az árukért vagy szolgáltatásokért, nem tagadunk meg Öntől kedvezményeket vagy egyéb előnyöket, nem sújtjuk Önt szankciókkal, nem biztosítunk Önnek más, vagy eltérő minőségű árukat vagy szolgáltatásokat, illetve nem javasoljuk, hogy Ön más, vagy eltérő minőségű árukat vagy szolgáltatásokat kapjon.

A kaliforniai lakosoknak joguk van megtiltani Személyes adataik értékesítését és megosztását, valamint korlátozni érzékeny személyes adataik felhasználását.  Személyes adatokat ugyanakkor nem adunk el és nem osztunk meg, illetve az Érzékeny személyes adatokat sem használjuk fel olyan további célokra, amelyek nem egyeztethetők össze a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt célokkal, kivéve, ha Értesítést küldünk Önnek ezekről a további célokról.


Gyermekek

Ez a weboldal nem gyermekeknek készült, és nem célja, hogy gyermekeket szólítson meg. Az Aptiv nem gyűjt tudatosan adatokat gyermekekről. Ha Ön még nem töltötte be a 16. életévét, kérjük, ne használja ezt a weboldalt.


Panaszok

Az Ön joghatóságától függően Önnek emellett bármikor joga van panaszt tenni a helyi Adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál (az EGT-hatóságok listáját megtalálja itt). Az Aptiv Global Operations Limited egy Írországban bejegyzett vállalat; vezető uniós szabályozó hatósága az Ír Adatvédelmi Bizottság (21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD 28, Írország), illetve e-mailes elérhetősége info@dataprotection.ie.


Adatvédelmi nyilatkozat változása

Fenntartjuk a jogot a nyilatkozat bármikori frissítésére. Időről időre más módon is értesíthetjük Önt Személyes adatainak feldolgozásáról.

Ha bármilyen kérdése van ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban, küldje be kérelmét az alábbi linken  itt.

Frissítve: 2023. január 24.