Fundacja Aptiv

Dbamy o innych

Inwestujemy w naszą społeczność

Zawsze działamy zgodnie z naszymi wartościami. 

Fundacja Aptiv, Inc. została założona w 1999 roku jako niezależna organizacja non-profit w celu realizacji działań Aptiv z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasze działania filantropijne odpowiadają naszym celom biznesowym na całym świecie i jednocześnie pozwalają nam pomagać społecznościom, w których działamy.  Fundacja stara się łączyć i wspierać kobiety, mniejszości i różnorodne grupy poprzez edukację — głównie w obszarach nauki, technologii, inżynierii i matematyki — oraz wspomagać inne inicjatywy non-profit.

Prześlij wniosek do Fundacji Aptiv Inc.

Nasze inicjatywy

Global Giving

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 fundacja Aptiv przekazała darowiznę 500 tys. USD na rzecz fundacji GlobalGiving w celu wsparcia najbardziej dotkniętych pandemią społeczności na całym świecie.

Dowiedz się więcej
Global Giving
First

FIRST  

Fundacja Aptiv pomaga FIRST, — organizacji, której celem jest wspieranie dzieci i młodzieży od przedszkola do szkół średnich na drodze do zostania liderami oraz innowatorami w nauce i nowych technologiach poprzez programy z udziałem mentorów.

Dowiedz się więcej

United Way 

Nasza troska i wsparcie obejmuje lokalne społeczności, w których pracujemy i żyjemy. Aptiv od wielu lat współpracuje z ogólnoświatową organizacją United Way. Wsparliśmy wiele projektów na całym świecie, zaspokajając lokalne potrzeby. Pomagamy zmieniać życie na lepsze — wszędzie, gdzie tylko możemy.

Dowiedz się więcej
United Way

Partnerzy w 2020 r.

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać organizacje, które wprowadzają korzystne zmiany zarówno na rzecz ludzi czy społeczności,
jak i środowiska naturalnego.

Winning Futures GreenLight FundGirls on the Run Detroit Symphony Orchestra

United Way

Zrównoważony Rozwój


Chcemy świata, w którym nie ma ofiar śmiertelnych, urazów i wypadków samochodowych. Chcemy również zerowej emisji spalin i całkowitego zminimalizowania wpływu pojazdów na środowisko. Technologie Aptiv umożliwiają bezproblemową integrację pojazdów, pasażerów i otoczenia.

Aptiv jednocześnie robi wszystko, aby odpowiedzialnie wytwarzać najwyższej jakości produkty, które będą przekształcać nasze otoczenie, czyniąc je bardziej bezpiecznym, ekologicznym i lepiej połączonym.

Dowiedz się więcej