Warunki korzystania

Informacje zawarte w tej witrynie są własnością Aptiv. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wszystkich tekstów i obrazów. Ochrona jest oparta o prawo autorskie Stanów Zjednoczonych oraz postanowienia traktatów międzynarodowych. Zawarte tu treści można drukować na własny użytek, jednak jakiekolwiek inne użycie bez pisemnej zgody Aptiv jest zabronione.

Wszystkie informacje w tej witrynie przedstawiono w tak rzeczowy i pełny sposób, jak to tylko było możliwe. Aptiv zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Zarządzanie witryną
Wszelkie pytania dotyczące tej witryny prosimy wysyłać na adres e-mail mail@aptiv.com