Zaawansowany Estymator Masy Pojazdu Ciężarowego może obniżyć całkowity koszt posiadania samochodu ciężarowego.

Zaawansowany Estymator Masy Pojazdu Ciężarowego może obniżyć całkowity koszt posiadania samochodu ciężarowego.

Przy średnim rocznym koszcie eksploatacji ciężkiego pojazdu ciężarowego wynoszącym ponad 700 tys. złotych operatorzy flot szukają wszelkich możliwości obniżenia kosztów i optymalizacji działania floty. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest ponowne przeanalizowanie sposobu szacowania masy pojazdu, wykorzystując istniejące technologie (możliwe, że nawet już obecne w ich pojazdach), aby uczynić ten proces prostszym i bardziej opłacalnym.

Operatorzy potrzebują znać masę swoich pojazdów, aby właściwie zarządzać paliwem, zwiększyć bezpieczeństwo i spełniać odpowiednie przepisy. Jednak do tej pory uzyskanie dokładnej informacji o masie było zarówno czasochłonne, jak i kosztowne. Tradycyjna metoda polegająca na zatrzymywaniu się na stacjach ważenia pochłania czas - a czas to oczywiście pieniądz. W przypadku problemów pojazd musiałby wrócić do centrum dystrybucyjnego w celu wprowadzenia korekt, a następnie ponownie wyruszyć w drogę. Skutkiem może być opóźniona dostawa, zmiany tras innych pojazdów, naliczenie kar i niezadowolenie klientów.

Niektóre rozwiązania pozawalają pojazdom ominąć stacje ważenia, jeżeli przejdą odpowiednią certyfikację, ale pojazdy te nadal podlegają częstym kontrolom, a wymagania certyfikacyjne mogą być nie do spełnienia dla mniejszych flot. Trzecia rozwiązanie, wykorzystujące pomocnicze wagi i czujniki, jest często zbyt kosztowne i wymaga ciągłych nakładów na konserwację.

Rozwiązanie jest przed nami

Wielu operatorów flot już korzysta w swoich pojazdach z urządzeń umożliwiających zbieranie danych, choćby na potrzeby zgodności z elektronicznymi urządzeniami rejestrującymi (Electronic Logging Device - ELD), czy w celu śledzenia położenia pojazdów. Urządzenia te mogą pozwolić oszacować masę w połączeniu z dodatkowymi danymi pojazdu, bardziej niezawodnym rozwiązaniem sprzętowym, przetwarzaniem brzegowym i uczeniem maszynowym.

Kluczowe jest połączenie wiedzy o układach przeniesienia napędu, dynamice pojazdu oraz innych systemach z modelem predykcyjnym stworzonym w oparciu o dane z pojazdu i zaawansowane technologie.

Możliwe jest stworzenie modelu określającego wagę pojazdu na bazie specyficznych informacji o pojazdach konkretnego producenta, jednak dzisiejsze floty składają się z pojazdów różnych marek i modeli, więc oprogramowanie funkcjonujące w odniesieniu do jednego pojazdu może nie działać właściwie dla innych. Przynajmniej nie bez znaczących zmian.

Bardziej elastyczny model predykcyjny łączy metody statystyczne - takie jak regresja i sieci neuronowe - z sygnałami wejściowymi z pojazdu, czyli np. przyspieszeniem, nachyleniem drogi, czy dynamiką układu przeniesienia napędu. Taki model jest w stanie określić masę pojazdu.

Weighing Trucks Without a Scale

 

System pomiary masy pojazdu

System pomiaru masy jest w stanie dokonać znacznie więcej niż tylko obliczyć wagę pojazdu. Może służyć jako źródło podstawowych danych dla innych aplikacji umożliwiając flotom zarządzanie wieloma kluczowymi elementami, takimi jak:

Całkowity koszt posiadania (Total Cost of Owenrship - TCO). Określenie masy pozwala flotom na obniżenie kosztów dzięki lepszemu zarządzaniu paliwem i bardziej efektywnemu planowaniu tras. Koszty paliwa mogą sięgać nawet 40% całkowitego kosztu posiadania pojazdu, więc zużycie mniejsze nawet o kilka procent może przynieść bardzo wymierne oszczędności. Znając dokładną wagę poszczególnych pojazdów, zespoły zarządzające flotami mogą planować dostawy bardziej efektywnie oraz łatwo równoważyć rozkład załadunku między pojazdami.

Kontrola. Zdolność do oceny masy każdego pojazdu w czasie rzeczywistym pozwala na dynamiczne dostosowywanie trasy, zapewniając zgodność z przepisami i optymalne zarządzanie ładunkiem. Administratorzy flot mają stały podgląd i kontrolę nad tym, co jest ładowane na pojazdy, a co nie, nawet po opuszczeniu bazy przez pojazd.

Zmniejszone ryzyko wypadków. Droga hamowania, zdolność pokonywania zakrętów i właściwości trakcyjne są bezpośrednio zależne od masy pojazdu, więc znajomość dokładnej wagi może pomóc ograniczyć ryzyko wypadku. Każdego roku wypadki z udziałem pojazdów ciężarowych generują koszty rzędu milionów złotych i niestety często bywają śmiertelne.

Zużycie pojazdu. System może łączyć informację o masie pojazdu z innymi danymi - w tym obciążeniem silnika, czy cyklem roboczym - aby przewidywać kiedy pojazd będzie potrzebował kolejnego przeglądu. Masa pojazdu ma bezpośrednie przełożenie na terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak np. opony i elementy hamulców, więc monitorowanie masy umożliwia efektywne łączenie czynności konserwacyjnych i zapobieganie nieplanowanym naprawom. Oszczędności te szybko się kumulują, ponieważ koszty konserwacji mogą stanowić nawet 15% całkowitego kosztu posiadania pojazdu.

Ostrzeżenia o przeładowaniu. System Aptiv umożliwia kierowcy lub właścicielowi floty ustawienie docelowej masy pojazdu. Właściciel lub kierowca otrzymuje następnie powiadomienie za pośrednictwem aplikacji kiedy masa pojazdu znajdzie się w pożądanym zakresie oraz kolejne powiadomienie jeżeli oczekiwana masa zostanie przekroczona. Takie komunikaty również przyczyniają się do obniżenia całkowitych kosztów posiadania pozwalając uniknąć kosztownych naruszeń przepisów oraz opóźnień związanych z postojami na stacjach ważenia.

Zgodność z przepisami. Pojazdy z dokładnymi systemami określania masy nie muszą zatrzymywać się na stacjach ważenia. Utrzymywanie drogich i nieporęcznych wag również staje się zbędne. Wszystko to znacznie oszczędza czas i pozwala uniknąć kar wynikających z przeładowania.

Zasięg pojazdów elektrycznych. Zasięg pojazdów elektrycznych może się wahać w zależności od masy pojazdu, zwłaszcza w przypadku pojazdów użytkowych. Konieczność ograniczenia użytkowania pojazdów elektrycznych do krótkich tras ze względu na tę nieprzewidywalność może zmniejszyć ich przydatność, a w konsekwencji również wartość. Wraz z coraz powszechniejszą elektryfikacją flot dokładny pomiar masy staje się kluczowy przy określaniu zasięgu pojazdów elektrycznych.

Aptiv posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z producentami pojazdów i konkretne dane, które można wykorzystać do szacowania masy pojazdu. Wykorzystaliśmy tę wiedzę do opracowania własnych algorytmów, łączących modele fizyczne i predykcyjne, pozwalających na dokładne określenie mas w mieszanych flotach składających się z wielu modeli pojazdów różnych marek.

Jesteśmy w stanie przechwytywać sygnały potrzebne do obliczenia masy pojazdu w czasie rzeczywistym z pomocą naszego urządzenia, które przetwarza tysiące sygnałów z różnych pojazdu. Nasze oprogramowanie Connect Edge może w sposób inteligentny poddać te sygnały wstępnemu przetwarzaniu wewnątrz pojazdu, a następnie zgromadzić i przesłać tylko te dane, które są koniecznie do nauki i monitorowania.

Nasze podejście ogranicza szkolenia do  minimum, a nasze rozwiązanie zawierające również Aptiv Connect Fleet Insights - pozwala zwizualizować dane szacowania masy jednocześnie pozwalając flotom korzystać z ich istniejących aplikacji.

Wykorzystanie urządzeń już znajdujących się w pojazdach do kluczowej funkcji jaką jest szacowanie masy jest bardzo rozsądnym podejściem, a operatorzy flot mogą zdecydowanie skorzystać na bliższym przyjrzeniu się temu rozwiązaniu.

Przy średnim rocznym koszcie eksploatacji ciężkiego pojazdu ciężarowego wynoszącym ponad 700 tys. złotych operatorzy flot szukają wszelkich możliwości obniżenia kosztów i optymalizacji działania floty. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest ponowne przeanalizowanie sposobu szacowania masy pojazdu, wykorzystując istniejące technologie (możliwe, że nawet już obecne w ich pojazdach), aby uczynić ten proces prostszym i bardziej opłacalnym.

Operatorzy potrzebują znać masę swoich pojazdów, aby właściwie zarządzać paliwem, zwiększyć bezpieczeństwo i spełniać odpowiednie przepisy. Jednak do tej pory uzyskanie dokładnej informacji o masie było zarówno czasochłonne, jak i kosztowne. Tradycyjna metoda polegająca na zatrzymywaniu się na stacjach ważenia pochłania czas - a czas to oczywiście pieniądz. W przypadku problemów pojazd musiałby wrócić do centrum dystrybucyjnego w celu wprowadzenia korekt, a następnie ponownie wyruszyć w drogę. Skutkiem może być opóźniona dostawa, zmiany tras innych pojazdów, naliczenie kar i niezadowolenie klientów.

Niektóre rozwiązania pozawalają pojazdom ominąć stacje ważenia, jeżeli przejdą odpowiednią certyfikację, ale pojazdy te nadal podlegają częstym kontrolom, a wymagania certyfikacyjne mogą być nie do spełnienia dla mniejszych flot. Trzecia rozwiązanie, wykorzystujące pomocnicze wagi i czujniki, jest często zbyt kosztowne i wymaga ciągłych nakładów na konserwację.

Rozwiązanie jest przed nami

Wielu operatorów flot już korzysta w swoich pojazdach z urządzeń umożliwiających zbieranie danych, choćby na potrzeby zgodności z elektronicznymi urządzeniami rejestrującymi (Electronic Logging Device - ELD), czy w celu śledzenia położenia pojazdów. Urządzenia te mogą pozwolić oszacować masę w połączeniu z dodatkowymi danymi pojazdu, bardziej niezawodnym rozwiązaniem sprzętowym, przetwarzaniem brzegowym i uczeniem maszynowym.

Kluczowe jest połączenie wiedzy o układach przeniesienia napędu, dynamice pojazdu oraz innych systemach z modelem predykcyjnym stworzonym w oparciu o dane z pojazdu i zaawansowane technologie.

Możliwe jest stworzenie modelu określającego wagę pojazdu na bazie specyficznych informacji o pojazdach konkretnego producenta, jednak dzisiejsze floty składają się z pojazdów różnych marek i modeli, więc oprogramowanie funkcjonujące w odniesieniu do jednego pojazdu może nie działać właściwie dla innych. Przynajmniej nie bez znaczących zmian.

Bardziej elastyczny model predykcyjny łączy metody statystyczne - takie jak regresja i sieci neuronowe - z sygnałami wejściowymi z pojazdu, czyli np. przyspieszeniem, nachyleniem drogi, czy dynamiką układu przeniesienia napędu. Taki model jest w stanie określić masę pojazdu.

Weighing Trucks Without a Scale

 

System pomiary masy pojazdu

System pomiaru masy jest w stanie dokonać znacznie więcej niż tylko obliczyć wagę pojazdu. Może służyć jako źródło podstawowych danych dla innych aplikacji umożliwiając flotom zarządzanie wieloma kluczowymi elementami, takimi jak:

Całkowity koszt posiadania (Total Cost of Owenrship - TCO). Określenie masy pozwala flotom na obniżenie kosztów dzięki lepszemu zarządzaniu paliwem i bardziej efektywnemu planowaniu tras. Koszty paliwa mogą sięgać nawet 40% całkowitego kosztu posiadania pojazdu, więc zużycie mniejsze nawet o kilka procent może przynieść bardzo wymierne oszczędności. Znając dokładną wagę poszczególnych pojazdów, zespoły zarządzające flotami mogą planować dostawy bardziej efektywnie oraz łatwo równoważyć rozkład załadunku między pojazdami.

Kontrola. Zdolność do oceny masy każdego pojazdu w czasie rzeczywistym pozwala na dynamiczne dostosowywanie trasy, zapewniając zgodność z przepisami i optymalne zarządzanie ładunkiem. Administratorzy flot mają stały podgląd i kontrolę nad tym, co jest ładowane na pojazdy, a co nie, nawet po opuszczeniu bazy przez pojazd.

Zmniejszone ryzyko wypadków. Droga hamowania, zdolność pokonywania zakrętów i właściwości trakcyjne są bezpośrednio zależne od masy pojazdu, więc znajomość dokładnej wagi może pomóc ograniczyć ryzyko wypadku. Każdego roku wypadki z udziałem pojazdów ciężarowych generują koszty rzędu milionów złotych i niestety często bywają śmiertelne.

Zużycie pojazdu. System może łączyć informację o masie pojazdu z innymi danymi - w tym obciążeniem silnika, czy cyklem roboczym - aby przewidywać kiedy pojazd będzie potrzebował kolejnego przeglądu. Masa pojazdu ma bezpośrednie przełożenie na terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak np. opony i elementy hamulców, więc monitorowanie masy umożliwia efektywne łączenie czynności konserwacyjnych i zapobieganie nieplanowanym naprawom. Oszczędności te szybko się kumulują, ponieważ koszty konserwacji mogą stanowić nawet 15% całkowitego kosztu posiadania pojazdu.

Ostrzeżenia o przeładowaniu. System Aptiv umożliwia kierowcy lub właścicielowi floty ustawienie docelowej masy pojazdu. Właściciel lub kierowca otrzymuje następnie powiadomienie za pośrednictwem aplikacji kiedy masa pojazdu znajdzie się w pożądanym zakresie oraz kolejne powiadomienie jeżeli oczekiwana masa zostanie przekroczona. Takie komunikaty również przyczyniają się do obniżenia całkowitych kosztów posiadania pozwalając uniknąć kosztownych naruszeń przepisów oraz opóźnień związanych z postojami na stacjach ważenia.

Zgodność z przepisami. Pojazdy z dokładnymi systemami określania masy nie muszą zatrzymywać się na stacjach ważenia. Utrzymywanie drogich i nieporęcznych wag również staje się zbędne. Wszystko to znacznie oszczędza czas i pozwala uniknąć kar wynikających z przeładowania.

Zasięg pojazdów elektrycznych. Zasięg pojazdów elektrycznych może się wahać w zależności od masy pojazdu, zwłaszcza w przypadku pojazdów użytkowych. Konieczność ograniczenia użytkowania pojazdów elektrycznych do krótkich tras ze względu na tę nieprzewidywalność może zmniejszyć ich przydatność, a w konsekwencji również wartość. Wraz z coraz powszechniejszą elektryfikacją flot dokładny pomiar masy staje się kluczowy przy określaniu zasięgu pojazdów elektrycznych.

Aptiv posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z producentami pojazdów i konkretne dane, które można wykorzystać do szacowania masy pojazdu. Wykorzystaliśmy tę wiedzę do opracowania własnych algorytmów, łączących modele fizyczne i predykcyjne, pozwalających na dokładne określenie mas w mieszanych flotach składających się z wielu modeli pojazdów różnych marek.

Jesteśmy w stanie przechwytywać sygnały potrzebne do obliczenia masy pojazdu w czasie rzeczywistym z pomocą naszego urządzenia, które przetwarza tysiące sygnałów z różnych pojazdu. Nasze oprogramowanie Connect Edge może w sposób inteligentny poddać te sygnały wstępnemu przetwarzaniu wewnątrz pojazdu, a następnie zgromadzić i przesłać tylko te dane, które są koniecznie do nauki i monitorowania.

Nasze podejście ogranicza szkolenia do  minimum, a nasze rozwiązanie zawierające również Aptiv Connect Fleet Insights - pozwala zwizualizować dane szacowania masy jednocześnie pozwalając flotom korzystać z ich istniejących aplikacji.

Wykorzystanie urządzeń już znajdujących się w pojazdach do kluczowej funkcji jaką jest szacowanie masy jest bardzo rozsądnym podejściem, a operatorzy flot mogą zdecydowanie skorzystać na bliższym przyjrzeniu się temu rozwiązaniu.

Autorzy
Matt Kardel portrait
Matt Kardel
President, Connected Services

Kariera


Kształtuj przyszłość mobilności. Dołącz do naszego zespołu i pomóż tworzyć bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne i lepiej skomunikowane pojazdy.

Zobacz powiązane oferty pracy

Subskrybuj


Wszystkie załączniki (1)