Zmniejszenie ilości odpadów: korzyści dla środowiska i firmy

Eliminacja odpadów to podstawowa zasada oszczędnej produkcji (lean manufacturing). To działanie głęboko uzasadnione biznesowo — mniejsza ilość odpadów oznacza efektywniejszą produkcję, w której można przeznaczyć więcej energii na działania przynoszące korzyści. To znakomity dowód na to, że zrównoważony rozwój przynosi firmom zyski.

Aby działania na rzecz redukcji odpadów były skuteczne, muszą być traktowane priorytetowo na każdym poziomie w strukturze organizacji, a pracownicy muszą mieć możliwość podejmowania wyzwań w miejscach, w których pracują. Zespół, którego członkowie myślą i działają jak właściciele firm oraz są pasjonatami ekologicznych innowacji, ma większą moc rozwiązywania problemów lokalnych. Firma Aptiv przeprowadziła wśród swoich oddziałów na całym świecie wewnętrzny konkurs Sustainability Awards, w którym nagrodzono kilka inicjatyw mających na celu ograniczenie ilości odpadów i obniżenie kosztów.

Zrównoważona produkcja

Fabryka firmy Aptiv w Neumarkt (Niemcy) zidentyfikowała możliwość zmniejszenia ilości odpadów miedzi poprzez wprowadzenie niewielkich zmian w procesie wytłaczania. Wyprodukowanie zacisku kabla wymaga wytłoczenia arkusza blachy miedzianej o grubości 2,5 mm. Pierwotny projekt zakładał wykorzystanie jedynie około 40% kawałka miedzi ważącego 68 g, natomiast reszta była wyrzucana jako odpad z tego procesu. Poprzez zmniejszenie szerokości paska blachy miedzianej z 58 mm do 46 mm zespołowi udało się zaoszczędzić około 13 g miedzi na każdy wytłaczany element. Może się wydawać, że to niedużo (tylko nieco więcej niż waży bateria AAA), ale podczas produkcji ponad 250 tys. tego rodzaju elementów rocznie robi się z tego duża suma. Ta mała zmiana pozwoliła zaoszczędzić około 3,7 tony miedzi.

Zrównoważone opakowania

Klienci i organy regulujące mają określone wymagania dotyczące sposobu pakowania i dostarczania produktów. Tak więc, choć wymiana opakowań na bardziej ekologiczne opcje może wydawać się nieskomplikowana, w praktyce wymaga to planowania i jasnej komunikacji pomiędzy klientami i dostawcami. Fabryka firmy Aptiv w Singapurze skoordynowała działania ze wszystkimi interesariuszami i zadbała o to, aby wszystkie przychodzące do firmy opakowania nadawały się do ponownego użytku przy dostarczaniu produktów końcowych do odbiorców. Dzięki ponownemu wykorzystaniu kartonów, zakład spodziewa się zaoszczędzić prawie 325 000 USD oraz 263 ton nowych materiałów opakowaniowych każdego roku.

Zrównoważone procesy

Zakład produkcyjny to złożony ekosystem powiązanych ze sobą systemów, którymi zarządza się za pomocą zaawansowanych narzędzi. Fabryka firmy Aptiv w Anting (Chiny) wdrożyła pod koniec 2021 r. inteligentny system zarządzania infrastrukturą, konsekwentnie dążąc do zmniejszenia zużycia energii. Platforma ta będzie oferować możliwości analizy danych w czasie rzeczywistym, kontroli zużycia energii i automatyzacji na potrzeby wielu systemów, w tym chłodziarek, sprężarek powietrza, systemów chłodzenia wody, klimatyzatorów i oświetlenia. Nowy system jest powiązany z zainstalowanymi ostatnio w fabryce panelami słonecznymi. Ma to pomóc w optymalizacji dostaw energii odnawialnej poprzez generowanie szacunkowo 2,9 mln kWh energii elektrycznej rocznie — co z kolei pozwoli zapobiec emisji 1600 ton CO2 do atmosfery.

Wiele firm postrzega kwestie zrównoważonego rozwoju zbyt wąsko i ogranicza możliwości zredukowania ilości odpadów, stosując podejście odgórne (top-down). Aby wywrzeć największy wpływ, inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju powinny pochodzić z każdego poziomu struktury organizacji i zostać uwzględnione w każdym procesie — od metody projektowania produktów, poprzez pozyskiwanie zasobów i zarządzanie nimi, aż po sposób dostarczania produktu końcowego do odbiorcy. Opisane inicjatywy pokazują, jak — poprzez udzielenie odpowiednich uprawnień pracownikom każdego szczebla — niewielkie zmiany mogą prowadzić do znaczących rezultatów, zarówno dla środowiska, jak i dla firmy.

Eliminacja odpadów to podstawowa zasada oszczędnej produkcji (lean manufacturing). To działanie głęboko uzasadnione biznesowo — mniejsza ilość odpadów oznacza efektywniejszą produkcję, w której można przeznaczyć więcej energii na działania przynoszące korzyści. To znakomity dowód na to, że zrównoważony rozwój przynosi firmom zyski.

Aby działania na rzecz redukcji odpadów były skuteczne, muszą być traktowane priorytetowo na każdym poziomie w strukturze organizacji, a pracownicy muszą mieć możliwość podejmowania wyzwań w miejscach, w których pracują. Zespół, którego członkowie myślą i działają jak właściciele firm oraz są pasjonatami ekologicznych innowacji, ma większą moc rozwiązywania problemów lokalnych. Firma Aptiv przeprowadziła wśród swoich oddziałów na całym świecie wewnętrzny konkurs Sustainability Awards, w którym nagrodzono kilka inicjatyw mających na celu ograniczenie ilości odpadów i obniżenie kosztów.

Zrównoważona produkcja

Fabryka firmy Aptiv w Neumarkt (Niemcy) zidentyfikowała możliwość zmniejszenia ilości odpadów miedzi poprzez wprowadzenie niewielkich zmian w procesie wytłaczania. Wyprodukowanie zacisku kabla wymaga wytłoczenia arkusza blachy miedzianej o grubości 2,5 mm. Pierwotny projekt zakładał wykorzystanie jedynie około 40% kawałka miedzi ważącego 68 g, natomiast reszta była wyrzucana jako odpad z tego procesu. Poprzez zmniejszenie szerokości paska blachy miedzianej z 58 mm do 46 mm zespołowi udało się zaoszczędzić około 13 g miedzi na każdy wytłaczany element. Może się wydawać, że to niedużo (tylko nieco więcej niż waży bateria AAA), ale podczas produkcji ponad 250 tys. tego rodzaju elementów rocznie robi się z tego duża suma. Ta mała zmiana pozwoliła zaoszczędzić około 3,7 tony miedzi.

Zrównoważone opakowania

Klienci i organy regulujące mają określone wymagania dotyczące sposobu pakowania i dostarczania produktów. Tak więc, choć wymiana opakowań na bardziej ekologiczne opcje może wydawać się nieskomplikowana, w praktyce wymaga to planowania i jasnej komunikacji pomiędzy klientami i dostawcami. Fabryka firmy Aptiv w Singapurze skoordynowała działania ze wszystkimi interesariuszami i zadbała o to, aby wszystkie przychodzące do firmy opakowania nadawały się do ponownego użytku przy dostarczaniu produktów końcowych do odbiorców. Dzięki ponownemu wykorzystaniu kartonów, zakład spodziewa się zaoszczędzić prawie 325 000 USD oraz 263 ton nowych materiałów opakowaniowych każdego roku.

Zrównoważone procesy

Zakład produkcyjny to złożony ekosystem powiązanych ze sobą systemów, którymi zarządza się za pomocą zaawansowanych narzędzi. Fabryka firmy Aptiv w Anting (Chiny) wdrożyła pod koniec 2021 r. inteligentny system zarządzania infrastrukturą, konsekwentnie dążąc do zmniejszenia zużycia energii. Platforma ta będzie oferować możliwości analizy danych w czasie rzeczywistym, kontroli zużycia energii i automatyzacji na potrzeby wielu systemów, w tym chłodziarek, sprężarek powietrza, systemów chłodzenia wody, klimatyzatorów i oświetlenia. Nowy system jest powiązany z zainstalowanymi ostatnio w fabryce panelami słonecznymi. Ma to pomóc w optymalizacji dostaw energii odnawialnej poprzez generowanie szacunkowo 2,9 mln kWh energii elektrycznej rocznie — co z kolei pozwoli zapobiec emisji 1600 ton CO2 do atmosfery.

Wiele firm postrzega kwestie zrównoważonego rozwoju zbyt wąsko i ogranicza możliwości zredukowania ilości odpadów, stosując podejście odgórne (top-down). Aby wywrzeć największy wpływ, inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju powinny pochodzić z każdego poziomu struktury organizacji i zostać uwzględnione w każdym procesie — od metody projektowania produktów, poprzez pozyskiwanie zasobów i zarządzanie nimi, aż po sposób dostarczania produktu końcowego do odbiorcy. Opisane inicjatywy pokazują, jak — poprzez udzielenie odpowiednich uprawnień pracownikom każdego szczebla — niewielkie zmiany mogą prowadzić do znaczących rezultatów, zarówno dla środowiska, jak i dla firmy.

Kariera


Kształtuj przyszłość mobilności. Dołącz do naszego zespołu i pomóż tworzyć bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne i lepiej skomunikowane pojazdy.

Zobacz powiązane oferty pracy

Subskrybuj