Akcjonariusze

Ogłoszenia


30.11.2020

Zarząd Spółki pod firmą Aptiv Services Poland S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem Spółki w Krakowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 13 D, 30-707 Kraków, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

November 30, 2020

The Management Board of the Company Aptiv Services Poland S.A. with registered office in Kraków (hereinafter referred to as the “Company”), according to art. 16 of the Law from August 30, 2019 on changes to the law – Code of Commercial Companies and some other laws (Uniform Journal from 2019, position 1798, with changes) hereby call all shareholders of the Company to submit the share certificates for the purpose of their dematerialization.

The share certificates shall be submitted at the Company’s address in Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 13 D, 30-707 Kraków, on business days from Monday to Friday, 9 a.m. – 3 p.m.


30.10.2020

Zarząd Spółki pod firmą Aptiv Services Poland S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem Spółki w Krakowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 13 D, 30-707 Kraków, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

October 30, 2020

The Management Board of the Company Aptiv Services Poland S.A. with registered office in Kraków (hereinafter referred to as the “Company”), according to art. 16 of the Law from August 30, 2019 on changes to the law – Code of Commercial Companies and some other laws (Uniform Journal from 2019, position 1798, with changes) hereby call all shareholders of the Company to submit the share certificates for the purpose of their dematerialization.

The share certificates shall be submitted at the Company’s address in Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 13 D, 30-707 Kraków, on business days from Monday to Friday, 9 a.m. – 3 p.m.


30.09.2020

Zarząd Spółki pod firmą Aptiv Services Poland S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać pod adresem Spółki w Krakowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 13 D, 30-707 Kraków, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

September 30, 2020

The Management Board of the Company Aptiv Services Poland S.A. with registered office in Kraków (hereinafter referred to as the “Company”), according to art. 16 of the Law from August 30, 2019 on changes to the law – Code of Commercial Companies and some other laws (Uniform Journal from 2019, position 1798, with changes) hereby call all shareholders of the Company to submit the share certificates for the purpose of their dematerialization. 

The share certificates shall be submitted at the Company’s address in Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 13 D, 30-707 Kraków, on business days from Monday to Friday, 9 a.m. – 3 p.m.

 

Chcesz być częścią naszego kolejnego projektu?


Dołącz do nas!
Aptiv Services Poland S.A., ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Kraków, Polska 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Numer wpisu do rejestru:  KRS 0000015189, NIP: 684-00-01-364 
Kapitał zakładowy: 276.133.416,00 PLN, Kapitał wpłacony: 276.133.416,00 PLN

Nr BDO: 000016455