Łączność i bezpieczeństwo

Łatwa kontrola nad pojazdem
Funkcje bezpieczeństwa, komfortu i wygody dzięki dużym mocom obliczeniowym, danym i integracji.

Upraszczanie złożoności pojazdów

Zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania przy jednoczesnym tworzeniu otwartej platformy dla innowacji

Aptiv jest liderem w branży systemów kontrolujących i poprawiających bezpieczeństwo, komfort i wygodę pojazdu.

Większość ludzi nie zastanawia się nad takimi elementami pojazdu, jak elektronicznie sterowane drzwi i szyby, układ kierowniczy i hamulce, dynamiczne zawieszenie i napęd czy dostęp bezkluczykowy, choć korzystają z nich na co dzień. Każda z tych funkcji jest obsługiwana przez elektroniczną jednostkę sterującą (ECU). Moduły ECU Aptiv do samochodów spełniają najsurowsze wymagania bezpieczeństwa (szybkie wybudzanie czy norma bezpieczeństwa pojazdu ASIL-D). Dzięki temu pracują bezawaryjnie nawet w najtrudniejszych warunkach przez cały okres eksploatacji pojazdu.

Wzbogacanie funkcjonalności pojazdów przez wiele dziesięcioleci doprowadziło do powstania nadmiernie skomplikowanych architektur pojazdów. W tym właśnie obszarze rozwiązania łączności i bezpieczeństwa Aptiv spotykają się z największymi wyzwaniami, przed którymi stoją nasi klienci. Stało się to bodźcem do stworzenia podstawowej architektury Aptiv Smart Vehicle ArchitectureTM.

„Cyfrowy klej”
dla pojazdów opartych na oprogramowaniu

Rozwiązania w zakresie łączności i bezpieczeństwa Aptiv
są fundamentem architektur pojazdów nowej generacji.

Rozwiązania w zakresie łączności i bezpieczeństwa Aptiv

Gama rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i łączności

Na bazie tych kluczowych produktów i usług Aptiv opracowuje, specyfikuje i dostarcza architektury nowej generacji.
Electronic Controls

Sterowanie elektroniczne

Central Compute

Centralne platformy obliczeniowe

Data Management and Integration

Zarządzanie danymi i ich integracja

Separacja łączy

Smart Vehicle ArchitectureTM — inaczej SVATM — jest odpowiedzią Aptiv na potrzebę dostarczenia zrównoważonej architektury. To rozwiązanie zmniejsza poziom złożoności, łączy różnorodne aplikacje i umożliwia naszym klientom kontrolowanie oprogramowania, które definiuje ich pojazdy. Podstawowy element budulcowy SVA™ to kontrola stref, która zapewnia następujące korzyści:

  • Oddziela układy wejścia/wyjścia od układów obliczeniowych wewnątrz pojazdu, znacznie zmniejszając złożoność fizyczną.
  • Ponadto upraszcza projektowanie, dostarczając moc i dane za pośrednictwem kontrolerów strefowych, z których każdy odpowiada za czujniki lub inne komponenty w określonym obszarze pojazdu — od radarów i kamer po siłowniki, takie jak pompy czy silniki elektryczne.
  • Pozwala to wydajnym kontrolerom domeny skupić się na funkcjach, które cechują się inną częstotliwością aktualizacji niż czujniki i siłowniki.
dowiedz się więcej
Separacja łączy
Separacja łączy

Nowe podejście do rozwoju

Aby nadążyć za zapotrzebowaniem konsumentów na nowe funkcje, producenci oryginalnego sprzętu (OEM) muszą przyjąć nowe metody tworzenia oprogramowania. Aptiv pomaga na kilka kluczowych sposobów:

  • Umożliwienie całkowitego oddzielenia oprogramowania od sprzętu. Pozwala to producentom OEM na korzystanie ze standardowych interfejsów aplikacji i tworzenie aplikacji o cyklach życia oddzielonych od sprzętu, na którym działają.
  • Połączenie oprogramowania typu middleware, które realizuje tę abstrakcję, z narzędziami programistycznymi. Pozwala to producentom OEM na korzystanie z architektury zorientowanej na usługi (SOA) i jednoczesne projektowanie komponentów zarówno pod kątem standardu AUTOSAR Classic, jak i AUTOSAR Adaptive.
  • Współpraca z Krono-Safe.Wykorzystujemy technologię tej firmy upraszczającą integrację i weryfikację oprogramowania dzięki przewidywalnemu i powtarzalnemu środowisku testowemu. Ponieważ łączymy tę technologię z innymi rozwiązaniami Aptiv, skracamy cykle rozwoju bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i wydajności.

Połączony, ale chroniony

Współczesne bogate w funkcje, wysoce zautomatyzowane pojazdy są źródłem ogromnych kosztów i złożoności dla producentów OEM. Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i łączności Aptiv pozwalają sprostać tym wyzwaniom. Dzięki nim możemy wkroczyć w erę pojazdów opartych na oprogramowaniu. Liczba linii kodu takich pojazdów łatwo może przekroczyć 100 milionów. Ilość generowanych, przesyłanych i wykorzystywanych danych rośnie wówczas wykładniczo. Umożliwia to producentom i dostawcom dostęp do nowych analiz. Musimy również zapewnić ochronę tych systemów, a Aptiv robi to na kilka sposobów:

  • Utworzenie bezpiecznej bramy połączeń do zarządzania siecią w pojeździe sterującej połączeniami przewodowymi i bezprzewodowymi, a także odpowiedzialnej za bezpieczeństwo oraz gromadzenie i analizę danych.
  • Uczynienie bramy pojedynczym punktem wejścia i wyjścia pojazdu w celu ograniczenia powierzchni ataku.
  • Dogłębne zrozumienie architektury pojazdów umożliwia nam odejście od tradycyjnego myślenia o cyberbezpieczeństwie polegającego wyłącznie na zapobieganiu atakom z zewnątrz i potraktowanie cyberbezpieczeństwa kompleksowo.
dowiedz się więcej
Połączony, ale chroniony

Twórz z nami
przyszłość mobilności

Wolne stanowiska