Architektura Satelitarna to elastyczne i skalowalne podejście Aptiv do zaawansowanego bezpieczeństwa 

Zintegrowane podejście do „mózgu” i „układu nerwowego” pojazdów stawia Aptiv na wiodącej pozycji na rynku.

Architektura Satelitarna to tylko jeden z przykładów naszego zróżnicowanego podejścia do architektury, które pomaga nam zoptymalizować wydajność i koszt zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu masy i złożoności. Aptiv może dostosować te systemy do indywidualnych wymagań klientów, pomagając w komercjalizacji zaawansowanych rozwiązań i ich upowszechnianiu w miarę ich dojrzewania.

Czym jest Architektura Satelitarna?

tworzymy bezpieczniejsze dziś i jutro

Aptiv odciąża czujniki z funkcji wykonywania obliczeń, które centralizuje w wydajnym kontrolerze domeny bezpieczeństwa czynnego. To znacznie poprawia elastyczność, skalowalność i wydajność systemu. Oto niektóre z korzyści zastosowania takiego podejścia:

  • Wyższa efektywność detekcji i percepcji
  • Większa możliwość kalibracji czujników i zwiększona moc obliczeniowa
  • Elastyczność związana z umiejscowieniem czujnika
  • Masa pojazdu mniejsza o 30%
  • Uproszczona architektura elektryczna
  • Zmniejszone koszty napraw gwarancyjnych
    i utrzymania
  • Uproszczone zarządzanie cyklem życia

Architektura Satelitarna

Architektura Satelitarna zwiększa elastyczność

Przez eliminację zbędnych komponentów Architektura Satelitarna zmniejsza masę nawet o 30%, jednocześnie zwiększając skalowalność i potencjał wykorzystania czujników i układów przetwarzających.

 

Wiodące w branży rozwiązanie zaawansowanego bezpieczeństwa

Lider w tworzeniu bezpiecznej mobilności


Upowszechnienie bezpieczeństwa oznacza uczynienie go bardziej dostępnym dla wszystkich. Wymaga to mądrzejszego, bardziej skonsolidowanego podejścia. Poprzez płynną integrację „mózgu” i „układu nerwowego” pojazdu tworzymy inteligentne i zoptymalizowane rozwiązania bezpieczeństwa czynnego, pomagając im trafić do większego grona odbiorców. 

 

Aptiv zapewnia zaufaną platformę dla zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, umożliwiając producentom OEM wprowadzanie konkurencyjnych innowacji

oparte na współpracy, elastyczne i sprawdzone rozwiązania


Wielu producentów OEM z każdego regionu świata wdraża już Architekturę Satelitarną i systemy aktywnego bezpieczeństwa oparte na zcentralizowanych platformach obliczeniowych. System ADAS Aptiv, którego szacunkowy zasięg wyniesie 10 milionów pojazdów w 2025 roku, pozwala producentom OEM na wprowadzanie innowacji przez cały okres eksploatacji pojazdu i dalsze automatyzowanie jazdy.