Informacje Aptiv o koronawirusie (COVID-19)

Bezpieczeństwo jest kluczową częścią misji Aptiv — od technologii, którą opracowujemy, po sposób, w jaki pracujemy.

Bezpieczna praca w obliczu COVID-19

Ochrona zdrowia i jakości życia wszystkich naszych pracowników, klientów oraz społeczności, w których prowadzimy działalność, jest dla nas najwyższym priorytetem.

Ta strona będzie regularnie aktualizowana w celu dostarczania informacji o działaniach firmy oraz wymiany najlepszych praktyk i informacji branżowych.

Procedury bezpiecznej pracy w związku z COVID-19


Ściśle współpracowaliśmy z administracją publiczną, przedstawicielami związków zawodowych, ekspertami medycznymi oraz z ekspertami ds. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, aby opracować i doprecyzować procedury bezpiecznej pracy, których celem jest zminimalizowanie ryzyka dla naszych pracowników w miejscu pracy po wznowieniu działalności. 

Te procedury:
 • Opracowano na podstawie informacji i wskazówek WHO, CDC i różnych instytucji administracji publicznej.
 • Już są stosowane w wybranych lokalizacjach w Azji, regionie EMEA i w obu Amerykach.
 • Zostały zweryfikowane przez ekspertów medycznych i ds. BHP.
 • Udostępniono klientom, dostawcom, pracownikom i opinii publicznej.

 

Najnowsze aktualizacje

Po wybuchu pandemii COVID-19 firma Aptiv bardzo szybko podjęła działania w celu ochrony swoich pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy i społeczności, w których działa. Poniżej podano kilka działań, które firma podjęła, aby poradzić sobie w zmiennych okolicznościach pandemii.

 

 • 27 maja: Aptiv publikuje nowy rozdział w Procedurach bezpiecznej pracy w związku z COVID-19 dotyczące bezpieczeństwa w budynkach. Materiały te są odpowiedzią na wyjątkowe wyzwania stojące przed otoczeniem biurowym, w którym środowisko pracy oraz normy i zachowania pracowników mogą znacząco różnić się od tych, które mają miejsce w środowisku produkcyjnym.
 • 15 maja: Fundacja Aptiv ogłasza przekazanie 500 000 USD na fundusz pomocy na rzecz poszkodowanych przez COVID-19 GlobalGiving, aby pomóc pokonać wirusa w najbardziej narażonych społecznościach na całym świecie.
 • 1 maja: Prezes i dyrektor generalny Aptiv Kevin Clark informuje pracowników i opinię publiczną, że Aptiv rozpocznie ponownie działalność w regionie EMEA i w obu Amerykach. W liście napisano: „Chociaż nie możemy kontrolować COVID-19 i działań podejmowanych przez innych, jako jeden zespół Aptiv możemy kontrolować nasz sposób pracy i zapewnić bezpieczeństwo sobie nawzajem. Nasz wspólny sukces w utrzymaniu bezpiecznego środowiska pracy będzie zależał od tego, czy wszyscy będziemy konsekwentnie przestrzegać Procedur bezpiecznej pracy Aptiv i stosować bezpieczne praktyki również poza pracą”.
 • 9 kwietnia: Aptiv jest gospodarzem pierwszego z serii spotkań dostawców pod hasłem „Dbaj o bezpieczeństwo". Pozostań w kontakcie. Przygotuj się”. Podczas wirtualnych spotkań Aptiv 150 najlepszych dostawców dowiaduje się więcej o procedurach bezpiecznej pracy Aptiv, a także innych nowych, istotnych informacjach, które pomagają zapewnić ochronę pracowników i dostawy do klientów.
 • 7 kwietnia: Aptiv publikuje procedury bezpiecznej pracy w związku z COVID-19. Jest to zestaw środków zapobiegawczych, które firma stosuje w celu zminimalizowania zagrożeń dla pracowników w miejscu pracy. Te procedury:
  • Opracowano na podstawie informacji i wskazówek WHO, CDC i różnych instytucji administracji publicznej
  • Już są stosowane w wybranych lokalizacjach w Azji, regionie EMEA i w obu Amerykach.
  • Zostały zweryfikowane przez ekspertów medycznych i ds. BHP.
  • Udostępniane są one klientom, dostawcom, pracownikom i branżowym organizacjom handlowym
 • 30 marca: Aptiv sprawdza gotowość największych dostawców na świecie w oparciu o 10 kluczowych kryteriów. Wśród nich znalazły się między innymi wytyczne dotyczące zapewnienia zdrowia pracowników, gotowości oddziałów do wznowienia pracy, planowanie zapasów i tworzenie scenariuszy awaryjnych.
 • 27 marca: prezes i dyrektor generalny Aptiv Kevin Clark omawia działania, które firma podjęła we współpracy z kluczowymi interesariuszami w każdym regionie, aby chronić i troszczyć się o pracowników, klientów i udziałowców. Dodaje również, że Aptiv zacznie ograniczać działania w regionie EMEA i w obu Amerykach. „Ta bezprecedensowa decyzja jest zgodna z harmonogramami produkcji naszych klientów wynikającymi z ograniczeń wprowadzonych przez rządy na całym świecie w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa”.
 • 23 marca: Aptiv ogłasza podjęcie aktywnych środków mających na celu zwiększenie elastyczności finansowej i płynności, w tym wykorzystanie całej pozostałej dostępności w ramach kredytu odnawialnego i zawieszenie kwartalnej dywidendy.
 • 2 marca: Aptiv zawiesza działalność publicznych autonomicznych pojazdów pasażerskich w Las Vegas.
 • 25 lutego: Aptiv zezwala na wstęp do ponad 140 zakładów na całym świecie jedynie pracownikom, których praca wymaga obecności w zakładzie.
 • 10 lutego: zgodnie z zamówieniami rządowymi i zapotrzebowaniem klientów Aptiv zaczyna zwiększać produkcję w Chinach. W ramach procedur bezpieczeństwa Aptiv pracownicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej zdrowia i dobrego samopoczucia przed przyjściem do pracy oraz o przestrzeganie innych środków bezpieczeństwa, takich jak kontrola temperatury, noszenie masek czy zachowanie dystansu społecznego.
 • 28 stycznia: Aptiv zawiesza wszystkie podróże krajowe i międzynarodowe na całym świecie.
 • 27 stycznia
  • Aptiv tworzy specjalny kanał informacji o COVID-19 w komunikacji wewnętrznej, aby zapewnić pracownikom jedno źródło informacji.
  • Zgodnie z wytycznymi rządu Chin o przedłużeniu chińskiego Nowego Roku Aptiv ogłasza, że wszystkie zakłady w Chinach pozostają zamknięte.
 • 24 stycznia
  • Aptiv powołuje komisję specjalną ds. COVID-19, która będzie codzienne odbywać multidyscyplinarne spotkania, aby zapewnić koordynację, komunikację i realizację działań w całej firmie.
  • Aptiv wstrzymuje wszystkie podróże pracowników do Chin i wewnątrz tego kraju.
 • 23 stycznia: Aptiv prosi pracowników w Chinach o poddanie się kwarantannie przez 14 dni, jeśli podróżowali do Wuhan, mieli bliski kontakt z kimś z miasta i/lub wystąpiły u nich objawy.

Filmy

Aptiv: Bezpieczne wznowienie działalności

Działając jako jeden zespół – w ramach procedur bezpiecznej pracy w Aptiv – będziemy chronić się nawzajem podczas pracy na rzecz klientów, rodzin i społeczności, w których żyjemy.


Aptiv: na miejsca... Gotowi... Start!

Ochrona zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników jest naszym najwyższym priorytetem. Nasze oddziały na całym świecie tworzą filmy demonstrujące stosowanie na ich terenie procedur bezpiecznej pracy Aptiv. 

We're All in This Together