Oświadczenie o ochronie prywatności


Informacje o nas

Aptiv PLC jako administrator danych zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Aptiv PLC („Aptiv”), spółka publiczna zarejestrowana w Irlandii z siedzibą pod adresem Aptiv, 5 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia, D02VY79. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie, gdy użytkownik przegląda witrynę Aptiv.com, w tym został do niej przekierowany lub gdy kontaktuje się z nami w sprawie podzielenia się uwagami, zapytania lub prośby o pomoc za pośrednictwem tej witryny. Dane osobowe zebrane o użytkowniku w związku z innymi witrynami internetowymi, produktami, usługami lub aplikacjami mobilnymi Firmy (w tym udostępnionymi przez spółki należące do naszej grupy) mogą być objęte różnymi oświadczeniami o ochronie prywatności. Należy zapoznać się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności wraz z innymi oświadczeniami o ochronie prywatności lub innymi informacjami, które przekazujemy.

Korzystając z tej Witryny lub uzyskując do niej dostęp lub kontaktując się z nami, użytkownik zgadza się, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu. Witryna internetowa Aptiv jest jednym z naszych głównych kanałów komunikacji dostarczającym informacje o naszych programach i usługach.

Należy przeczytać to oświadczenie, aby dowiedzieć się w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy informacje na temat użytkownika. Pytania dotyczące tego oświadczenia lub sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi użytkownika można wysyłać na adres e-mail Aptiv privacy@aptiv.com. W celu realizacji prawa dostępu do swoich danych osobowych lub prawa odmowy sprzedaży danych (CCPA, kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów) skontaktuj się z nami tutaj.


Typy informacji o użytkowniku, które posiadamy

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować.

Kiedy korzystasz z naszych usług lub kupujesz produkty Aptiv, możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane dotyczące tożsamości – imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł, nazwa firmy/organizacji, data urodzenia.
 • Dane kontaktowe – imię i nazwisko, stanowisko, adresy, numery telefonów oraz firmowe i osobiste adresy e-mail.
 • Dane profilu – nazwa użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia złożone przez użytkownika, zainteresowania użytkownika, preferencje, opinie i odpowiedzi w ankiecie.
 • Dane transakcji – szczegóły dotyczące płatności przychodzących i wychodzących oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług kupionych przez użytkownika.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne – dane dotyczące preferencji użytkownika w zakresie otrzymywania informacji marketingowych od nas i stron trzecich powiązanych z nami oraz jego preferencji w zakresie komunikacji.
 • Dane dotyczące interakcji i użycia — podczas kontaktu użytkownika z nami będziemy rejestrować szczegóły tych interakcji (na przykład rozmowy telefoniczne, korespondencję e-mailową i papierową, a także informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszych stron internetowych, produktów i usług). Jeśli użytkownik złoży skargę, zostanie ona szczegółowo rozpatrzona.
 • Obowiązkowe dane – informacje, które musimy zgromadzić, aby spełnić wymagania prawne, które nas dotyczą.
 • Dane szczególnych kategorii – informacje na temat zdrowia użytkownika, w tym wszelkich schorzeń, które ten nam ujawni, abyśmy mogli zaspokoić jego specjalne potrzeby w trakcie korzystania z naszych usług, m.in. w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących równości.
 • Dane techniczne – dane obejmujące adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, za pomocą których użytkownik korzysta z niniejszej witryny.
 • Dane wideo – nagrania danych osobowych zarejestrowane dla celów bezpieczeństwa lub w związku z ochroną zdrowia bądź rozwojem produktów.


W jaki sposób gromadzone są dane osobowe użytkownika?

Gromadzimy dane osobowe w ramach naszych interakcji z użytkownikiem, kiedy ten korzysta z naszych usług, kupuje nasze produkty lub wypełnia nasze formularze administracyjne w wersji papierowej lub online. Możemy również gromadzić dane poprzez rozwój naszych produktów lub usług. Może to obejmować rejestrowanie widoków miejsc publicznych.

Różne metody zbierania danych:

 • Bezpośrednie interakcje. Użytkownik może przekazać nam swoje dane osobowe, kontaktowe, finansowe oraz dotyczące interakcji i użycia, wypełniając formularze, korzystając z naszej strony internetowej lub kontaktując się z nami pocztą tradycyjną, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Obejmują one dane osobowe przekazywane przez użytkownika we wnioskach dotyczących naszych produktów lub usług:
  • Tworzenie konta w naszej witrynie internetowej.
  • Subskrypcja naszych usług lub publikacji.
  • Prośby o przesłanie materiałów marketingowych.
  • Udział w konkursach, promocjach lub ankietach.
  • Dzielenie się z nami opinią.
  • Dane dotyczące tożsamości i kontaktowe od brokerów i agregatorów danych z siedzibą w UE lub poza nią.
  • Dane dotyczące tożsamości i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł takich jak rejestry spółek.
  • Udział w działalności badawczo-rozwojowej.
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą witryną możemy automatycznie zbierać dane techniczne o sprzęcie użytkownika oraz jego sposobie przeglądania stron. Te dane osobowe gromadzimy z pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych technologii. Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie, aby uzyskać szczegółowe informacje.
 • Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła. Dane osobowe użytkownika możemy otrzymać od stron trzecich i ze źródeł publicznych, jak określono poniżej:
  • Dane techniczne z następujących źródeł:
   • Dostawcy usług analitycznych, np. Google lub Matomo z siedzibą w UE lub poza nią.
   • Sieci reklamowe z siedzibą w UE lub poza nią.
   • Dostawcy informacji wyszukiwania z siedzibą w UE lub poza nią.
  • Materiały wideo filmowane z pojazdów poruszających się po drogach publicznych.


W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem naszej Witryny lub podczas kontaktu użytkownika z nami możemy wykorzystywać w następujących celach:

 • Usługi i transakcje. Danych osobowych dotyczących użytkownika możemy użyć do świadczenia mu usług lub przeprowadzania transakcji, które zamówił, w tym między innymi do dostarczania informacji o produktach lub usługach Firmy, które użytkownik kupił lub w inny sposób z nich korzysta, do rejestrowania zakupionych produktów, przetwarzania zamówień na produkty, obsługi gwarancyjnej, wymiany instrukcji produktów, odpowiadania na żądania obsługi klienta i ułatwiania korzystania z naszych Witryn.
 • Administrowanie naszym przedsiębiorstwem i naszymi Witrynami oraz ich ochrona. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do administrowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi Witrynami oraz do ich ochrony, w tym do rozwiązywania problemów, utrzymania systemu, wsparcia, raportowania i hostowania danych.
 • Ulepszanie naszych witryn, produktów, usług i procedur. Dane osobowe użytkownika możemy wykorzystywać do przeprowadzania analiz biznesowych lub do innych celów, które pomagają nam rozwijać i ulepszać naszą działalność biznesową, witryny, produkty i usługi (w tym nowe produkty i usługi), na przykład poprzez dostosowywanie naszych Witryn do konkretnych preferencji lub zainteresowań użytkownika.
 • Marketing. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dane osobowe użytkownika możemy wykorzystywać do informowania go o produktach lub usługach, które mogą go zainteresować – oraz do kontaktowania się z nim w innych sprawach, takich jak poinformowanie o ofercie, wydarzeniach i nowościach, ankietach, ofertach specjalnych itp. Użytkownik może w dowolnym momencie nieodpłatnie zrezygnować z komunikacji marketingowej wysyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z łącza rezygnacji, które znajduje się we wszystkich materiałach marketingowych wysyłanych przez nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub kontaktując się z nami tutaj.
 • Badania i analizy. Dane osobowe użytkownika możemy wykorzystywać do prowadzenia badań i analiz mających na celu analizę jego preferencji zakupowych, identyfikacji produktów i usług, które najlepiej spełniają jego wymagania, oraz pomiaru skuteczności prezentowanych przez nas reklam. Ponadto dane użytkownika możemy wykorzystywać do wprowadzania ulepszeń w produktach.
 • Egzekwowanie: Gromadzone przez nas dane osobowe możemy wykorzystywać do wykrywania oszustw, naruszeń praw własności intelektualnej, naruszeń naszych warunków, naruszeń prawa lub innych przypadków niewłaściwego wykorzystywania naszych Witryn, a także zapobiegania tym zjawiskom i reagowania na nie.

Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy łączyć informacje, które gromadzimy za pośrednictwem naszych Witryn, z innymi informacjami, które posiadamy o użytkowniku (takimi jak informacje o korzystaniu przez niego z naszych produktów i usług), aby zaoferować mu lepszą i spójną obsługę klienta podczas interakcji z nami lub do innych celów określonych w niniejszym oświadczeniu. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników.


Podstawa prawna przetwarzania informacji

Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, zapewniamy przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnej. W większości przypadków podstawą prawną jest to, że:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usług, które świadczymy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, w tym dotyczących zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, żądaniami pochodzącymi od organów administracji publicznej lub instytucji para-rządowych, nakazami sądowymi lub wezwaniami;
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w co najmniej jednym określonym celu (np. marketing);
 • przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia naszych uzasadnionych interesów, na przykład do rozwijania i ulepszania naszych Witryn, produktów i/lub usług z korzyścią dla naszych klientów.                                                          


Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych

Jeśli użytkownik nie dostarczy żądanych informacji, możemy nie być w stanie zapewnić mu żądanej usługi lub dokończyć transakcji.

Jeśli będziemy potrzebować danych osobowych użytkownika do zawarcia umowy i świadczenia naszych usług, będzie to wskazane wprost.

Zmiana celu

Jeśli będziemy musieli wykorzystać dane osobowe użytkownika w innym celu, powiadomimy go o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala, chyba że będzie to inaczej wymagane lub dozwolone przez prawo (w takim przypadku możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy lub zgody).


Jak wykorzystujemy szczególnie wrażliwe dane osobowe

Niektóre kategorie szczególnie wrażliwych danych osobowych wymagają ściślejszej ochrony. Możemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych, gdy musimy wypełniać nasze zobowiązania prawne lub gdy jest to konieczne z punktu widzenia interesu publicznego.

W rzadszych przypadkach tego typu dane możemy przetwarzać, gdy jest to niezbędne w związku z roszczeniami prawnymi lub gdy jest to potrzebne do ochrony interesów użytkownika (lub interesów innej osoby), a użytkownik nie może wyrazić zgody lub gdy te informacje zostały już przez niego upublicznione.

Będziemy wykorzystywać informacje na temat zdrowia fizycznego lub psychicznego użytkownika albo jego niepełnosprawności, aby zapewnić mu bezpieczeństwo podczas korzystania z naszych usług oraz na potrzeby przestrzegania przepisów dotyczących równości.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania decyzji bez interwencji człowieka.

Ważne decyzje dotyczące użytkownika nie będą podejmowane wyłącznie przez automatyczne systemy podejmowania decyzji, chyba że będzie do tego podstawa prawna i użytkownik zostanie o tym powiadomiony.


Marketing

Możemy kontaktować się z użytkownikiem osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej, telefonu lub mediów społecznościowych w sprawie naszych produktów i usług oraz innych spraw, które mogą go zainteresować.

Użytkownik może otrzymywać od nas wiadomości marketingowe, jeśli:

 • poprosi nas o ich przesyłanie lub wyrazi na to zgodę;
 • zakupił od nas towary lub usługi (w takim przypadku nasza komunikacja marketingowa będzie dotyczyła podobnych towarów lub usług Aptiv); lub
 • leży to w naszym uzasadnionym interesie;

użytkownik nie zrezygnował z otrzymywania wiadomości marketingowych.

Użytkownik będzie otrzymywać elektroniczne wiadomości marketingowe, o których mowa w punkcie (b) powyżej, tylko wtedy, gdy wcześniej zakupił określone produkty lub usługi.

Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Aby skorzystać z tego prawa, należy kliknąć opcję rezygnacji z subskrypcji u dołu otrzymanej wiadomości e-mail lub przesłać prośbę za pośrednictwem tego łącza .


Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkownika będziemy udostępniać stronom trzecim, gdy będzie to konieczne do realizacji zawartej z nim umowy, gdy będziemy mieć w tym inny uzasadniony interes lub gdy będzie to wymagane przez prawo.

Dane użytkownika będziemy udostępniać zaufanym zewnętrznym dostawcom usług. Ponadto dane osobowe użytkownika możemy udostępniać innym stronom trzecim, na przykład w przypadku przekazywania funkcji statutowych, organom regulacyjnym lub w innych sytuacjach w celu zastosowania się do przepisów prawa.

Wszyscy nasi zewnętrzni dostawcy usług są zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych w oparciu o związane z nimi ryzyko, w tym odpowiednią kontrolę dostępu. Będą oni przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegać obowiązkowi zachowania poufności. Od stron trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa danych użytkowników i traktowania ich zgodnie z prawem.


Przekazywanie informacji poza UE

Zbierane przez nas dane osobowe możemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jeśli zaufany dostawca usług ma siedzibę poza EOG.  Zawsze będziemy dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia, aby przekazywanie danych poza EOG odbywało się pod ścisłą kontrolą z poszanowaniem prawa do ochrony prywatności. Tam, gdzie było to wymagane, wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia w ramach spółek należących do naszej grupy, a także usługodawców, wykonawców, dystrybutorów i innych partnerów biznesowych i agentów, aby zapewnić odpowiednią ochronę przekazywania danych osobowych poza EOG. Zabezpieczenia te zazwyczaj obejmują standardowe klauzule umowne UE zgodnie z art. 46 ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń stosowanych w celu ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z nami przy użyciu danych znajdujących się na końcu niniejszego oświadczenia.


Zakaz sprzedaży praw

Mieszkańcy Kalifornii mają prawo zrezygnować ze sprzedaży dotyczących ich danych osobowych przez nas. Jak napisano powyżej, nie sprzedajemy danych osobowych mieszkańców Kalifornii.


Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy.

W pewnych okolicznościach możemy anonimizować dane osobowe, aby nie można ich było już z nikim skojarzyć. W takim przypadku możemy wykorzystać takie informacje bez dodatkowego powiadomienia.


Prawo do dostępu, korekty, usunięcia i ograniczenia

Obowiązek informowania nas o zmianach

Posiadane przez nas dane osobowe na temat użytkownika powinny być dokładne i aktualne. Prosimy o poinformowanie nas o zmianie danych osobowych.

Prawa użytkownika w związku z danymi osobowymi

W określonych okolicznościach, zgodnie z prawem, użytkownik ma prawo:

 • Poprosić o dostęp do swoich danych osobowych.
 • Poprosić o korektę swoich danych osobowych, które posiadamy.
 • Poprosić o usunięcie swoich danych osobowych.
 • Wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Poprosić o przekazanie swoich danych osobowych innej firmie.

Jeśli użytkownik chce przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, sprzeciwić się ich przetwarzaniu lub zażądać, abyśmy przesłali kopię jego danych osobowych innej firmie, powinien wysłać wniosek, korzystając z  tego łącza.

Dostęp do własnych danych osobowych i korzystanie z innych dotyczących ich praw są bezpłatne. Możemy jednak naliczyć opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli wniosek o dostęp będzie wyraźnie nieuzasadniony lub wygórowany. W takich okolicznościach możemy także odmówić spełnienia żądania.

Może zaistnieć potrzeba poproszenia użytkownika o podanie pewnych informacji, aby potwierdzić jego tożsamość i zapewnić mu prawo dostępu do danych (lub skorzystania z innych praw). Jest to kolejny stosowny mechanizm zabezpieczający, aby dane osobowe nie zostały ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać.


Prawo do wycofania zgody

W pewnych przypadkach, gdy użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w określonym celu, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na to przetwarzanie. Aby wycofać swoją zgodę, należy przesłać wniosek za pośrednictwem tego łącza. Po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika w celach, na które pierwotnie wyraził zgodę, chyba że będziemy mieli podstawę prawną, aby postąpić inaczej.


Dzieci

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci. Aptiv nie gromadzi intencjonalnie danych dotyczących dzieci. Osoby w wieku poniżej 16 lat nie powinny korzystać z niniejszej witryny.


Inne witryny internetowe

Nasza witryna internetowa zawiera hiperłącza do innych witryn, w tym do niektórych stron trzecich, które obsługują nasze procesy realizacji wniosków. Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko tej witryny internetowej. Klikając łącze do innej witryny, należy przeczytać jej oświadczenie o ochronie prywatności. Witrynę internetową innego dostawcy można rozpoznać m.in. po zmianie adresu URL.


Skargi

Użytkownik zawsze ma prawo złożyć skargę do Komisji Ochrony Danych, irlandzkiego organu nadzorczego zajmującego się kwestiami ochrony danych. Z Komisją Ochrony Danych można się skontaktować w Biurze Rzecznika Ochrony Danych. Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Irlandia (Ireland), wysyłając wiadomość e-mail na adres info@dataprotection.ie lub innego właściwego ze względu na Twoją lokalizację organu nadzorczego, w tym organu polskiego, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.


Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego oświadczenia w dowolnym momencie. Okazjonalnie możemy również powiadamiać użytkownika w inny sposób o przetwarzaniu jego danych osobowych.

Pytania dotyczące tego oświadczenia prosimy przesyłać, korzystając z tego łącza.