Połączenie między „mózgiem”
a „układem nerwowym” pojazdu

KONTROLERY STREFOWE SĄ KLUCZOWYMI ELEMENTAMI POJAZDÓW NOWEJ GENERACJI

Podobnie jak neuron będący podstawową jednostką układu nerwowego i który wspiera komunikację pomiędzy mózgiem a narządami i mięśniami, tak kontrolety strefowe przesyłają krytyczne dane z czujników i urządzeń peryferyjnych w całym pojeździe do platform obliczeniowych, dostarczając jednocześnie zasilanie do wszystkich systemów w wysoce zoptymalizowany i efektywny kosztowo sposób.

Wszystkie kształty i rozmiary 

ELASTYCZNOŚĆ KONTROLERÓW STREFOWYCH ODPOWIADA NA POTRZEBY I WYMAGANIA PRODUCENTÓW OEM

Za pomocą kilku strategicznie rozmieszczonych kontrolerów strefowych, producenci OEM mogą ograniczyć złożoność i koszty, jednocześnie wdrażając ważne elementy systemów Smart Vehicle Architecture™ (SVA™). Kontrolery strefowe pełniące rolę centrali zasilania i danych umożliwiają:

  • Uproszczenie architektury elektyrcznej pojazdu pozwala ograniczyć jej fizyczną złożoność i ułatwić produkcję, jak i również umożliwia wprowadzenie wysoko zautomatyzowanej produkcji, zapewniając najwyższą jakość przy niższych kosztach, zaś integracja rozproszonych jednostek Engine Control Units umożliwia konsolidację funkcji.
  • Inteligentne zarządzanie energią. Kontrolery strefowe zarządzają dystrybucją energii w całym pojeździe za pomocą technologii półprzewodnikowej, co pozwala na bardziej optymalne rozmieszczenie okablowania i większą kontrolę niż w przypadku tradycyjnych bezpieczników topikowych.
  • Planowaną obsługę i konserwację, ponieważ oprogramowanie Aptiv może wykryć, że przewód podłączony do kontrolera strefowego jest bliski awarii i poinformować o tym system centralny. Dzięki temu można zareagować, zanim wystąpi problem, który zakłóci działanie pojazdu.

Przeczytaj dokumentację

Kontrolery strefowe spełniają wymagania OEM
aptiv-neuro-side-banner

Część Architektury Systemu Inteligentnego Pojazdu™

WE WSZYSTKICH SEGMENTACH POJAZDÓW, od tych współczesnych, aż po pojazdy przyszłości

Kontrolery strefowe oddzielają układy wejścia/wyjścia od układów przetwarzających i stanowią jedną z kluczowych zalet SVA™. Zamiast przesyłania danych osobno z każdego czujnika i elementu wykonawczego, teraz to właśnie kontroler strefowy agreguje dane w jednym szybkim interfejsie.

Innymi słowy, to kontrolery strefowe obsługują układy wejścia/wyjścia, pozwalając centralnej jednostce obliczeniowej skupić się na zaprogramowanych funkcjach. Programiści mogą użyć Platformy Aptiv ADAS 6 generacji i innych systemów domen do tworzenia nowych funkcji w niezależnych cyklach rozwoju.

Kontrolery strefowe będące częścią  SVA™ upraszczają również  architekturę elektryczną i elektroniczną pojazdu, umożliwiając bardziej zautomatyzowany montaż wiązek przewodów, co przekłada się na zmniejszenie kosztów.

Dowiedz się więcej

Oferta kontrolerów strefowych

Aptiv oferuje skalowalne i modułowe konstrukcje platform o najlepszej w swojej klasie wydajności obliczeniowej.

Funkcje/możliwości
Opis
DMIPS
2–16 tys
Pamięć flash
Do 20 MB
Wirtualizacja
Dostępne dla wariantach premium (hypervisor sprzętowy)
Bramka o niskim opóźnieniu
Tak
Sieć
Możliwość rozbudowy
Do 20 CAN i 28 LIN
Ethernet do 2,5 Gb/s (do 7 portów)
We/Wy
200+ (konfigurowalne zgodnie z wymaganiami klienta)
ISO26262
Do ASIL-D
aptiv-neuro-side-banner

Szerokie horyzonty

W Aptiv wierzymy w analogię architektury elektrycznej samochodu do połączeń pomiędzy "mózgiem", "układem nerwowym" a narządami i mięśniami, dlatego dostrzegliśmy potrzebę stworzenia kontrolerów strefowych. Było to możliwe dzięki szerokiemu doświadczeniu Aptiv z elektroniczno-elektryczną architekturą stosowaną w pojazdach. Rozumiemy wyzwania, które pojawiają się podczas konstruowania przez producentów OEM pojazdów definiowanych przez oprogramowanie w tym również umożliwiających autonomiczną jazdę. Nadal będziemy wprowadzać innowacje, takie jak kontrolery strefowe, aby sprostać tym wyzwaniom.