Połączenie między „mózgiem” a „układem nerwowym”

KONTROLERY STREFOWE SĄ KLUCZOWYMI ELEMENTAMI POJAZDÓW NOWEJ GENERACJI

Tak jak neuron jest podstawową jednostką roboczą ludzkiego mózgu i układu nerwowego, rozwiązania kontroli stref znajdują się na przecięciu „mózgu” i „układu nerwowego” pojazdu. Przesyłają krytyczne dane z czujników i urządzeń peryferyjnych, dostarczając jednocześnie moc do systemów w całym pojeździe w wysoce zoptymalizowany i efektywny kosztowo sposób.

Wszystkie kształty
i rozmiary 

Elastyczność kontrolerów strefowych wychodzi naprzeciw potrzebom i wymaganiom producentów OEM

Dzięki kilku kontrolerom strefowym rozmieszczonym w strategicznych miejscach, producenci OEM mogą zmniejszyć złożoność i koszty, a jednocześnie wdrożyć ważne elementy rozwiązania Smart Vehicle Architecture™ (SVA™). Kontrolery strefowe, pełniące rolę centrali zasilania i danych, dają następujące korzyści:

  • Mniejsza złożoność. Ograniczenie fizycznej złożoności pojazdu upraszcza produkcję, umożliwiając jednocześnie automatyzację w celu zapewnienia najwyższej jakości i niższych kosztów, a integracja rozproszonych jednostek sterujących umożliwia konsolidację funkcji.
  • Inteligentne zarządzanie energią. Kontrolery strefowe zarządzają centralnie dystrybucją mocy w całym pojeździe za pomocą inteligentnych bezpieczników. Dzięki temu można zoptymalizować systemy wiązek elektrycznych i usprawnić sterowanie w porównaniu z tradycyjnymi bezpiecznikami topikowymi.
  • Planowana obsługa i konserwacja. Oprogramowanie Aptiv może wykryć, że przewód podłączony do kontrolera strefowego jest bliski awarii, i poinformować o tym system centralny. Dzięki temu można uniknąć problemów, zanim zakłócą one działanie pojazdu. 

Przeczytaj dokumentację techniczą

Schemat kontrolerów strefowych APTIV
Część Architektury Systemu Inteligentnego Pojazdu

Część Architektury Systemu Inteligentnego Pojazdu

WE WSZYSTKICH SEGMENTACH POJAZDÓW, od tych współczesnych, aż po pojazdy przyszłości

Kontrolery strefowe oddzielają układy wejścia/wyjścia od układów przetwarzających i stanowią jedną z kluczowych zalet architektury systemu inteligentnego pojazdu. Zamiast osobnych linii danych od każdego czujnika, elementu wykonawczego – teraz to właśnie kontroler strefowy zbiera dane w ramach jednego szybkiego interfejsu. 

Innymi słowy, to kontrolery strefowe obsługują układy wejścia/wyjścia, pozwalając centralnej jednostce obliczeniowej skupić się na zaprogramowanych funkcjach. Programiści mogą użyć systemów kolejnej generacji, w tym platformy Aptiv ADAS do tworzenia nowych funkcji w niezależnych cyklach rozwoju.

Sterowniki strefowe jako część architektury systemu inteligentnego pojazdu upraszczają również architekturę elektryczną i elektroniczną. Umożliwiają bardziej zautomatyzowany montaż wiązek przewodów i zmniejszają koszty.

Dowiedz się więcej

Szerszy obraz

Aptiv rozpoznało potrzebę stworzenia kontrolerów strefowych ponieważ reprezentuje unikalne podejście i zrozumienie dla połączeń między „mózgiem” a „układem nerwowym” pojazdu. Było to możliwe dzięki szerokiemu doświadczeniu Aptiv z elektroniczno-elektryczną architekturą stosowaną w pojazdach. Rozumiemy wyzwania, które pojawiają się podczas konstruowania przez producentów OEM pojazdów definiowanych przez oprogramowanie i umożliwiających autonomiczną mobilność. Nadal będziemy wprowadzać innowacje, takie jak kontrolery strefowe, aby sprostać tym wyzwaniom.

Powiązane platformy

Elastyczne podejście jest kluczową cechą Aptiv