Polski Oddział Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE Vehicular Technology Society)

Jesteśmy niezwykle dumni z pracy i zaangażowania inżynierów Aptiv, dzięki którym udało się otworzyć pierwszy Polski Oddział IEEE Vehicular Technology Society! Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers) jest największą na świecie organizacją non-profit zrzeszająca ponad 400 tysięcy inżynierów i naukowców z całego świata, której głównym zadaniem jest promowanie innowacji i doskonałości technicznej dla dobra ludzkości.

W 2020 roku Polski Oddział IEEE Vehicular Technology Society planuje wiele ciekawych aktywności. Poza standardowymi spotkaniami, członkowie zamierzają: zorganizować wykład w ramach VTS Distinguished Lecturers and Speakers Program oraz wystąpić na konferencji organizowanej przez VTS. W planach jest również przeprowadzenie dwóch konkursów: jeden z zakresu samochodów autonomicznych, a drugi projektowania układów chłodzenia.

Aptiv-IEEE

 

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim zaangażowanym, a po więcej szczegółów na zapraszamy na:

http://ieee.pl
https://vtsociety.org

 

Be part of the journey.

Want to do more than just imagine the ways our world will move tomorrow. Here’s your opportunity. Join the technology company that’s transforming the future of mobility today.

Our Journey