Smart Vehicle Architecture™

REWOLUCJA W PROJEKTOWANIU I WDRAŻANIU
SVA™ zmniejsza złożoność systemów w pojazdach, ponieważ zapewnia skalowalne rozwiązania i umożliwia przejście do pojazdów definiowanych programowo.

Zrównoważona architektura pojazdu

ZMNIEJSZENIE CAŁKOWITEGO KOSZTU POSIADANIA PRZY JEDNOCZESNYM TWORZENIU OTWARTEJ PLATFORMY DLA INNOWACJI

Aptiv Smart Vehicle Architecture™ (SVA™) to filozofia projektowania, a także koncepcja systemów elektrycznych i elektronicznych na poziomie pojazdu, która obniża całkowity koszt posiadania i umożliwia korzystanie z bogatych w funkcje, wysoce zautomatyzowanych samochodów.

Reduce complexity
Mniejsza złożoność i współzależność różnych jednostek ECU
Unite diverse applications
Zunifikowanie aplikacji, aby odblokować nowe funkcje obsługiwane przez oprogramowanie
Empower our customers
Umożliwianie klientom pełnej kontroli nad oprogramowaniem, które stanowi
o wrażeniach z użytkowania pojazdów (ten obszar to ich domena)

Osiągamy te cele dzięki standaryzacji interfejsów, które usprawnia ponowne wykorzystanie komponentów
i tworzy otwartą platformę dla innowacji.

Filozofia projektowania SVA™

Trzy kluczowe elementy wyróżniające SVA™ na tle współczesnych architektur

Abstract Software from Hardware

ODDZIELENIE OPROGRAMOWANIA OD SPRZĘTU

SEPARATE I/O from Compute

ODDZIELENIE OPERACJI WEJŚCIA/WYJŚCIA OD PRZETWARZANIA

Enable Serverization of Compute

UMOŻLIWIENIE PRZENIESIENIA OBLICZEŃ NA SERWERY

Kontrolery strefowe

Kontrolery strefowe Aptiv oddzielają układy wejścia/wyjścia od układów przetwarzających i stanowią o jednej z kluczowych zalet architektury systemu inteligentnego pojazdu SVA. Zamiast osobnych linii danych od każdego czujnika, elementu wykonawczego – teraz to właśnie kontroler strefowy zbiera dane w ramach jednego szybkiego interfejsu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kontrolery strefowe
Centralny sterownik pojazdu

Centralny sterownik pojazdu

Gdy produceni samochodów (OEM) budują nową architekturę elektryczną pojazdów podążając za architekturą SVA, która w analogii do ludzkiego ciała składaja się również z mózgu oraz układu nerwowego, nie powinni lekceważyć kluczowej roli CVC, czyli małego mózgu, który nie tylko zarządza funkcjami pojazdów definiowanych programowo, ale także po cichu utrzymuje wszystko w płynnym ruchu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Otwarta platforma serwerowa

Zaawansowane systemy wspomagające kierowcę i funkcje zwiększające komfort użytkownika wymagają wysokiej wydajności obliczeniowej do podejmowania decyzji dotyczących jazdy lub płynnej interakcji z kierowcą i pasażerami. Aby umożliwić działanie aplikacji dla istniejących domen i dla różnych poziomów krytyczności, oprogramowanie i sprzęt muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby funkcje niskiego poziomu były odseparowane od funkcji wysokiego poziomu, pozostawiając funkcje czysto obliczeniowe tzw. mózgowi pojazdu, czyli otwartej platformie serwerowej Aptiv.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Otwarta platforma serwerowa

Platforma SVA™ jest skalowalna

Producenci samochodów (OEM) mogą wdrażać poszczególne elementy architektury SVA™, które spełniają potrzeby ich indywidualnych platform i z czasem dodawać kolejne elementy, aby aktywować nowe zaawansowane funkcje. Elastyczność pozwala na szeroki zakres zoptymalizowanych konfiguracji. Oto kilka przykładowych architektur.

Aptiv SVA OSP inforgrafika

SVA™ staje się rzeczywistością

Nasi eksperci prezentują najnowsze osiągnięcia technologiczne, dzięki którym Smart Vehicle Architecture™ firmy Aptiv staje się rzeczywistością.

Ewolucja architektury

Idea Smart Vehicle Architecture™ firmy Aptiv pomaga w ewolucji technologii pojazdów, od architektury domenowej i strefowej po bardziej zaawansowane funkcje pojazdów definiowanych programowo aż do wykorzystania rozwiązań chmurowych.

Aptiv-SVA-Timeline-infographic

Zrównoważony rozwój w czasie

SVA™ KŁADZIE PODWALINY POD NASTĘPNĄ GENERACJĘ POJAZDÓW

Dzięki architekturze strefowej, zintegrowanej inteligencji i systemowi zdalnej aktualizacji oprogramowania w czasie życia pojazdu, producenci OEM będą posiadali wszystkie elementy składowe SVA™ i będą mogli wykorzystać ten potencjał do aktywowania zaawansowanych funkcji i wysokiego stopnia automatyzacji. A to wszystko dzięki architekturze definiowanej programowo, która jest stworzona z myślą o przyszłości. Rozpocznij tą podróż już dziś.

Dowiedz się więcej
Zmniejszanie kosztów posiadania

Mózg i układ nerwowy

Smart Vehicle Architecture™ (SVA™) to ucieleśnienie misji Aptiv dostarczania bezpiecznych, ekologicznych i skomunikowanych rozwiązań z pełną gamą zaawansowanych technologii. Powstanie tej platformy było możliwe wyłącznie dzięki wyjątkowemu doświadczeniu naszej firmy oraz technologiom integrujących „mózg” i „układ nerwowy” pojazdu. Umożliwiają one klientom sprostanie najtrudniejszym wyzwaniom. Dowiedz się, w jaki sposób Aptiv może dziś pomóc producentom OEM zmniejszyć złożoność elektryczną i elektroniczną pojazdów.

POZNAJ ROZWIĄZANIA APTIV

Twórz z nami
przyszłość mobilności

Wolne stanowiska