Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy

„AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA I CYFRYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH WIĄZEK KABLOWYCH W APTIV SERVICES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA CELEM ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH I PODNIESIENIA NIEZAWODNOŚCI FINALNEGO PRODUKTU”

Projekt jest planowany do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Przedmiotem projektu będzie rozwój procesów produkcji wiązek elektrycznych, w APTIV SERVICES POLAND ODDZIAŁ JELEŚNIA poprzez wdrożenia rozwiązań technologicznych w obszarach automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, których efektem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz podniesienie niezawodności finalnego produktu.

Zapytanie ofertowe nr 1/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 2/2023 - zapytanie zakończone brakiem wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 3/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 4/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 5/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 6/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 7/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 8/2023 - zapytanie anulowane

Zapytanie ofertowe nr 9/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 10/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 11/2023 - zapytanie zakończone brakiem wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/2023 - zapytanie zakończone brakiem wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 13/2023 - zapytanie zakończone brakiem wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 14/2023 - zapytanie zakończone brakiem wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 15/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 16/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 17/2023

Zapytanie ofertowe nr 18/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 19/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 20/2023 - zapytanie zakończone brakiem wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe nr 21/2023 - zapytanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 22/2023 - zapytanie zakończone brakiem wyboru wykonawcy

Krajowy Plan Odbudowy

"AUTOMATION, ROBOTIZATION AND DIGITALIZATION OF CABLE HARNESS PRODUCTION AT APTIV SERVICES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA IN ORDER TO INCREASE THE COMPANY’S PRODUCTION CAPACITY AND INCREASE THE RELIABILITY OF THE FINAL PRODUCT", implemented as part National Recovery and Resilence Plan (KPO), Component A „Resilence and Competitivness of the economy”, Investment: A 2.1.1. Investments supporting robotization and digitalization in enterprises.

The project is planned to be implemented under National Recovery and Resilience Plan (KPO), Component A „Resilence and Competitivness of the economy”, Investment: A 2.1.1. Investments supporting robotization and digitalization in enterprises.

The subject of the project will be the development of electrical harness production processes in APTIV SERVICES POLAND BRANCH JELEŚNIA through the implementation of technological solutions in the areas of automation, robotization and digitalization, which result will be an increasing production capacity and reliability of final product.

Inquiry no 1/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 2/2023 - inquiry ended with no contractor selected

Inquiry no 3/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 4/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 5/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 6/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 7/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 8/2023 - inquiry canceled

Inquiry no 9/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 10/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 11/2023 - inquiry ended with no contractor selected

Inquiry no 12/2023 - inquiry ended with no contractor selected

Inquiry no 13/2023 - inquiry ended with no contractor selected

Inquiry no 14/2023 - inquiry ended with no contractor selected

Inquiry no 15/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 16/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 17/2023

Inquiry no 18/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 19/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 20/2023 - inquiry ended with no contractor selected

Inquiry no 21/2023 - inquiry resolved

Inquiry no 22/2023 - inquiry ended with no contractor selected